ΔΩΡΕΑΝ EBOOK

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κατεβάστε εδώ εντελώς δωρεάν έναν Οδηγό (eBook) 73 σελίδων με όλες τις Λογιστικές εργασίες για να ξεκινήσει κάποιος με Βιβλία Γ’ Κατηγορίας.

Το eBook αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα: [Α1] ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – Ε.Λ.Π

  • Ανάλυση και εφαρμογή των Ε.Λ.Π. – Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου – Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού, Εσόδων & Εξόδων
  • Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων – Μηχανογράφηση ΑΕ – ΕΠΕ
  • Βασικές λογιστικές αρχές
  • Όλες οι Διαδικασίες εργασιών που ακολουθούνται στα Λογιστήρια

ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Αυτός ο Οδηγός ΔΕΝ είναι ένα ακόμα βιβλίο λογιστικής που μπορείτε να βρείτε στο Πανεπιστήμιο.
Τον γράψαμε για να δώσουμε τα Πρώτα Βήματα στους μαθητές μας – πάνω στην διαχείριση εταιρειών και Βιβλίων Γ’ Κατηγορίας. Αποτελεί ιδανικό εγχειρίδιο για όσους θέλουν να μάθουν πως θα ξεκινήσουν και τι θα αντιμετωπίσουν στην πράξη.

ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ EBOOK

1. Δομή Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ν.4308/2014
2. Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ.Α,
3. Πολ.1003/31.12.2014
4. Διαφορές ΕΓΛΣ με ΕΛΠ
5. Ορισμοί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
6. Διαχωρισμός Οντοτήτων – ΕΛΠ
7. Ν.4308/2014 (αναλυτικά τα άρθρα 1-7)
8. Διαφύλαξη Λογιστικών Αρχείων
9. Καταργούμενες Διατάξεις
10. Λογιστικές Αρχές
11. Λογιστικές Παραδοχές
12. Διαχειριστική Περίοδος – Διάρκεια
13. Διακρίσεις & Είδη λογαριασμών
14. Βασικές αρχές διάρθρωσης σχεδίου λογαριασμών
15. Διάρθρωση σχεδίου λογαριασμών
16. Υπόχρεοι στην ένταξη Γ’ Κατηγορίας Βιβλία
17. Άνοιγμα βιβλίων Γ’ Κατηγορίας
18. Τρόπος λειτουργίας λογαριασμών
19. Ένταξη βάσει κύκλου εργασιών
20. Ανάπτυξη λογαριασμών σε τριτοβάθμια ανάλυση
21. Ανάπτυξη λογαριασμών σε τεταρτοβάθμια ανάλυση
22. Εργασίες λογιστή βήμα-βήμα κάθε μέρα
23. Διάκριση Οικονομικών Οντοτήτων
24. Διάγραμμα Διαρθρώσεως του σχεδίου Λογαριασμών


Συνολικά θα βρείτε 73 σελίδες.

Είναι ολόκληρο το πρώτο μάθημα του εκπαιδευτικού μας Προγράμματος A1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΕΛΠ

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Από την ίδρυση εταιρείας έως το κλείσιμο Ισολογισμού.
Υπολογισμός όλων των Φόρων και ΦΠΑ.
Συμπλήρωση δηλώσεων ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ – Διαδικασίες ΓΕΜΗ.

Θα βρείτε αναλυτικά όλα τα Βήματα. Κατεβάστε το εντελώς δωρεάν!

Σημειώστε εδώ το Email που θα στείλουμε το eBook

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε χρήσιμα νέα και άρθρα από την σελίδα μας. Μπορείτε να διαγραφείτε όποτε επιθυμείτε. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου. Εάν οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στοv υπεύθυνο επεξεργασίας data.protection@power-tax-training.gr.