Πιστοποίηση

Το Power-Tax-Training είναι αδειοδοτημένο κέντρο δια βιου μάθησης Επιπέδου 1 για Επαγγελματικά Σεμινάρια Λογιστικής με Aριθμό Αδείας:19795, ΦΕΚ Α/21666 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σας προσφέρει υψηλού επιπέδου και ποιότητας Προγράμματα Σπουδών σε ανταγωνιστικές τιμές.

 

Πιστοποίηση
 

Η Βεβαίωση για το βιογραφικό σας που χορηγείται από το Κέντρο μας και που πιστοποιεί τις γνώσεις που αποκτήσατε, είναι σύμφωνη με την Άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ

Το Power-Tax-Training συνεργάζεται με την εταιρεία πληροφορικής SOFTONE παρέχοντας πιστοποιητικό εφαρμογής για ERP ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ στους σπουδαστές της.

Το Power-Tax-Training συνεργάζεται με την εταιρεία πληροφορικής DATA COMMUNICATION παρέχοντας πιστοποιητικό εφαρμογής για τα προγράμματα της ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ στους σπουδαστές της, κατόπιν εξετάσεων και με ελάχιστο κόστος.

Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια