Αίτηση απασχόλησης

Πιστοποιήσεις και αναγνωρίσεις

Power Tax Training

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο για Επαγγελματικά Σεμινάρια Λογιστικής  και σας προσφέρει υψηλού επιπέδου και ποιότητας Προγράμματα Σπουδών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Πιστοποίηση QTL ΑCTA απο τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Με πιστοποίηση γνώσεων GlobalCert Αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Bεβαίωση

Το Power-Tax-Training συνεργάζεται με την εταιρεία πληροφορικής SOFTONE παρέχοντας πιστοποιητικό εφαρμογής για ERP ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ στους σπουδαστές της. Το Power-Tax-Training συνεργάζεται με την εταιρεία πληροφορικής DATA COMMUNICATION παρέχοντας πιστοποιητικό εφαρμογής για τα προγράμματα της ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ στους σπουδαστές της, κατόπιν εξετάσεων και με ελάχιστο κόστος.

Pass Guarantee

Πιστοποιημένα Σεμινάρια Λογιστικής

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο απο καταξιωμένους φορείς Εκπαίδευσης για τα προγραμμάτα του και σας προσφέρει υψηλού επιπέδου και ποιότητας Προγράμματα Σπουδών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

του Εκπαιδευτικού ομίλου Power Tax Training, εξασφαλίζει με απόλυτη επιτυχία τη διασύνδεση σπουδαστών και αποφοίτων του σε θέσεις εργασίας, αξιοποιώντας το υψηλό κύρος του ονόματος Power Tax Training, το οποίο προκύπτει τόσο από το επίπεδο σπουδών, όσο και από την καταξιωμένη επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του

Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Συμφωνία εκπαιδευτικής συνεργασίας Power Tax training και ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αποτελούμε πιστοποιημένο εξεστατικό κέντρο της ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας μακρά εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής, ίδρυσε τον Τεχνοβλαστό ACTA, με σκοπό να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να λάβουν εγκεκριμένα πιστοποιητικά διεθνούς εμβέλειας και αξιοπιστίας. Ο φορέας πιστοποίησης ACTA είναι αναγνωρισμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και, παράλληλα, είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO17024:2012. Μέσω της συνεργασίας αυτής δίνουμε τη δυνατότητα στους καταρτιζομένους μας να πιστοποίήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους από ένας τρίτο, ανεξάρτητο, αξιόπιστο και αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατόπιν Εξετάσεων  –  Κόστος Πιστοποίησης: 50€

Πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων Global Advanced - από την GlobalCert , τον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης

Πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων Global Advanced – από την GlobalCert , τον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης

Η GlobalCert είναι αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού με συνεχή και εδραιωμένη παρουσία στον τομέα της πιστοποίησης. Η πολυετής έρευνα και εμπειρία στον χώρο των πιστοποιήσεων έχει καταστήσει την GlobalCert έναν από τους πιο μεγάλους και αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης με διεθνές κύρος. Η GlobalCert προσφέρει πιστοποιήσεις: στον τομέα της πληροφορικής για Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ, στον τομέα των Επαγγελματικών Σεμιναρίων (Endorsed Programs), σε ένα ευρύ φάσμα Επαγγελματικών προσόντων κατά ΕΣΥΔ (Professional Experts). Η GlobalCert είναι εγκεκριμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ , από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ και διαθέτει ισχυρή συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN. Το NOCN το αναγνωρίζουν και το εμπιστεύονται εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εργοδότες αλλά και εκατομμύρια σπουδαστές σε όλο τον κόσμο.

Κατόπιν Εξετάσεων  –  Κόστος Πιστοποίησης: 50€

Aποκλειστικό κέντρο εκπαίδευσης της εταιρείας DANAOS Management Consulting SA για Ναυτιλιακή Λογιστική

Aποκλειστικό κέντρο εκπαίδευσης της εταιρείας DANAOS Management Consulting SA για Ναυτιλιακή Λογιστική

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία DANAOS & Power Tax Training  μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ

Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επ.1

Πιστοποίηση για το Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής Α1 Power Tax Training Σεμιναρια Λογιστικής

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένη απο το Nocn Group

Βεβαίωση Σπουδών πιστοποιημένη απο το Nocn Group

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένη απο το Global Cert

Βεβαίωση Σπουδών πιστοποιημένη απο το Global Cert

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένη απο το Δαναός

Πιστοποίηση για το Β2 Ναυτιλιακή Λογιστική Power Tax Training Σεμιναρια Λογιστικής
Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια