Λογιστική για μη Ειδικούς

Κωδ: Β6

Ελληνικά

Έναρξη 22 Μαΐου 2024

100% Elearning

Πιστοποίηση

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων και σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Λογιστικής Τεχνικής, αλλά και σε όσους επιθυμούν να έχουν καθημερινή επαφή στο χώρο εργασίας τους με Θέματα της Ευρύτερης Λογιστικής.

YouTube video

Σκοπός

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των Βασικών Λογιστικών Εννοιών και Αρχών καθώς επίσης και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τη λειτουργία του Λογιστηρίου όπως οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Μισθοδοσία κ.λπ.

Σε Ποιους Απευθύνεται το Σεμινάριο Λογιστικής Για Μη Ειδικούς

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων – ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων και σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Λογιστικής Τεχνικής, αλλά και σε όσους επιθυμούν να έχουν καθημερινή επαφή στο χώρο εργασίας τους με Θέματα της Ευρύτερης Λογιστικής. Ένα από τα καλύτερα πρακτικά σεμινάρια για αρχάριους-νέους λογιστές
Σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή “100% value for money”

Κλείστε έγκαιρα την Θέση σας

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

5 Ενότητες

400 Σελίδες Ύλης

40 Ώρες

10 Μαθήματα

Παρέχεται Πιστοποίηση

Έως & 6 άτοκες δόσεις

ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

210-6231894

Γιατί Εμάς

6 Λόγοι για να μας επιλέξετε

Πιστοποιημένα Σεμινάρια κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Πιστοποιημένα Σεμινάρια από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πιστοποιημένα Σεμινάρια  από τον Βρετανική NOCN, το αναγνωρίζουν και το εμπιστεύονται εκπαιδευτικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Οι Έμπειροι καθηγητές μας έχουν πολυετή Εμπειρία στην Εκπαίδευση –είναι μάχιμοι αφού είτε είναι ιδιοκτήτες λογιστικών Γραφείων – είτε Επικεφαλής σε μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σίγουρο ότι θα μάθεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, 1260 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν χορήγηση του “ERP” της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2024.

1.
Βασικές Λογιστικές Αρχές

Ενότητες 9

1.1

Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή ΕΛΠ

1.2

Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων

1.3

Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων

1.4

Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

1.5

Μισθοδοσία

1.6

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

1.7

Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διανομής Κερδών

1.8

Πρακτική Άσκηση των Συμμετεχόντων στις Εισηγούμενες Ενότητες σε Συνθήκες

1.9

Λειτουργίας και σε Περιβάλλον Λογιστηρίου

2.
Καθημερινότητα σε ένα λογιστήριο

Ενότητες 13

2.1

Ποια είναι η βάση της καταγραφής οικονομικών συναλλαγών;

2.2

Γιατί χρεώνει κάποια λογιστικά βιβλία του και άλλα πιστωτικά;

2.3

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι το περιουσιακό στοιχείο; Εγγραφή Υποχρεώσεων; Εγγραφές Εξόδων; Εγγραφές εισόδων;

2.4

Πώς μπορούμε να έχουμε έλεγχο των πιστωτών;

2.5

Τι είναι μια διαδρομή του ελέγχου;

2.6

Ποιος είναι ο σκοπός των διορθώσεων σε σχέση με Προπληρωμές; Δεδουλευμένα;

2.7

Αποσβέσεις Προβλέψεις; Χρηματιστήριο Προβλέψεις; Πρόβλεψη επισφαλών χρεών;

2.8

Που προσκομίζουμε ένα Ισοζύγιο; γιατί είναι τόσο σημαντικό; πώς θα εξασφαλιστεί η πλήρης και ακριβής;

2.9

Τι είναι οι πωλήσεις; Κόστος πωλήσεων; Λειτουργικό κόστος; Κέρδος;

2.10

Πού θα δείτε το κόστος απόσβεσης; Φόρος; Μερίσματα;

2.11

Τι είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία; Κυκλοφορούν Ενεργητικό; Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις; Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις;

2.12

Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων; Χρεώστες; Προκαταβολές; Οι πιστωτές; Δεδουλευμένα; Προβλέψεις;

2.13

Καθαρή Αξία Ενεργητικού;

3.
Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Ενότητες 8

3.1

Κεφάλαιο κίνησης, τι είναι και πως υπολογίζεται

3.2

Τι είναι το Factoring και πότε συμφέρει η επιλογή του

3.3

Προϋπολογισμός, απολογισμός τι είναι πως υπολογίζονται

3.4

Δάνεια, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα κλπ

3.5

Πότε συμφέρει το leasing, πότε ο Δανεισμός και πότε το Factoring

3.6

Μείωση του Κόστους αγορών με Reverse Factoring

3.7

Τεχνικές Αξιολόγησης των Επενδυτικών αποφάσεων

3.8

Τεχνική ανάλυση των ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ – ΡΟΩΝ της επιχείρησης

4.
Ανάλυση Ισολογισμών

Ενότητες 6

4.1

Ανάπτυξη της Δομής και του περιεχομένου των Ισολογισμών

4.2

Πως λειτουργούν οι λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης

4.3

Ερμηνεία της Ισότητας Ενεργητικό = Παθητικό

4.4

Υπολογισμός της αξίας της Επιχείρησης

4.5

Υπολογισμός ρευστότητας, καθώς κα στην Βιωσιμότητας της επιχείρησης

4.6

Πρακτικές Εφαρμογές με ανάλυση των ανωτέρω

5.
Οικονομικές Αναφορές

Ενότητες 6

5.1

Ανάπτυξη των Αριθμοδεικτών Οικονομική απόδοσης

5.2

Ανάπτυξη των Αριθμοδεικτών Βιωσιμότητας

5.3

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας υγειούς Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού

5.4

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας Προβληματικής Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού

5.5

Τι είναι και πως υπολογίζεται το Νεκρό Σημείο

5.6

Τεχνικές – Μέθοδοι εντοπισμού μείωσης κόστους

6.
Μετά το σεμινάριο

Ενότητες 4

6.1

θα είστε σε θέση να κατανοείτε την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ισολογισμούς και πολλές άλλες οικονομικές εκθέσεις.

6.2

θα είστε σε θέση να μιλάτε τη γλώσσα των λογιστών, και να καταλαβαίνετε όταν οι λογιστές προσπαθούν να σας πουν κάτι

6.3

θα παίρνετε καλύτερες αποφάσεις, συνειδητοποιώντας πλήρως την επίδραση που έχουν σχετικά με τη ροή κερδών και των ταμειακών του οργανισμού σας.

6.4

Στην διάρκεια του σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν πρακτικές μελέτες επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων των ενοτήτων του προγράμματος από τους εισηγητές με στόχο την αφομοίωση του 100% του προγράμματος.

Χρηματοδότηση

1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
2. Με δόσεις στο κέντρο μας
3. Kάντε κράτηση στα δωρεάν μαθήματα
4. Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Β6
5. Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,06%, έως και 100%. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Ενάρξεις & Τιμές» στο πάνω μέρος του site μας. Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Πιστοποίηση QTL ΑCTA απο τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Με πιστοποίηση γνώσεων GlobalCert Αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διάρκεια

Κωδικός Τίτλος Σεμιναρίου Διάρκεια Ημερομηνία Έναρξης Μέρες Διεξαγωγής Ώρες Διεξαγωγής Συνολικές Ώρες Εργαζόμενοι & Εταιρείες Φοιτητές & Άνεργοι
B6 Λογιστική για Μη Ειδικούς - Στοιχειώδη Οικονομικά 10 Μαθήματα 22/05/2024 Άμεσα μέσω Elearning Δευτ-Τετ 18:00-21:15 40 Ώρες 450€ 650€ 400€

Τo πρώτo μάθημα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Κόστος

Εργαζόμενοι & Εταιρείες

40 ώρες 450€ 500€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 10 μαθήματα

Φοιτητές & Άνεργοι

40 ώρες 400€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 10 μαθήματα

Τα μοναδικά Σεμινάρια Λογιστικής με 5 Πιστοποιήσεις

Όλες οι πιστοποιήσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου Power Tax Training

Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Εκπαιδευτική συνεργασία Power Tax training και ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Περισσότερα
Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Πιστοποίηση Global Advanced

Πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων Global Advanced από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα
Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία EFM μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα
Πιστοποίηση Δαναός

Πιστοποίηση από DANAOS SHIPPING

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία DANAOS & Power Tax Training  μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επ.1

Πιστοποίηση για το Β6 Λογιστική για μη Ειδικούς Power Tax Training Σεμιναρια Λογιστικής

Τι λένε οι μαθητές

5.0

Βαθμολογία

100%
0%
0%
0%
0%

Είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα σεμινάριο, μιας και ήθελα να αποκτήσω κάποιες βασικές γνώσεις στην Λογιστική. Επέλεξα το Β6, άριστη διοργάνωση του σεμιναρίου. Πολύ καλός ο καθηγητής καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

Μαριλένα Κυριάκου, Ιδ. Υπάλληλος

Εξαιρετικοί επαγγελματίες. Εργασίες λογιστικής πρακτικά ακόμα και αν δεν έχεις σπουδάσει οικονομικά.

Ευτύχης Παπαγιαννόπουλος

Γνώσεις λογιστικής με τη σωστή δομη και πολύ πρακτικές Πολύ καλή οργάνωση

Φιλοθέη Παυλοπούλου

Με βοήθησε να καταλάβω λογιστική και να εργαστω. η μέθοδος e learning πολυ πρακτικη και ευέλικτη

Στεφανία Αροδήμου Πτυχιούχος Θεολογίας

Πολύ διευκρινιστικό το υλικό και πλούσιο. Ο εισηγητής έμπειρος και με πολλά παραδείγματα.

Μαρία Τσουκανοπούλου

Απόλυτα κατανοητό και για όποιον δεν έχει γνώσεις λογιστικής value for money Είμαι πλέον σε θέση να μιλάω τη γλώσσα των λογιστών, να εργάζομαι συνειδητά στο γραφείο και όχι μηχανικά

Μαρίνα Μπαχράκη

Ξεπέρασε τις προσδοκίες μου

Σάββας Πανόπουλος

Εξαιρετική εμπειρία.

Αθηνά Βραχωρίτη

Μεγάλη μεταδοτικότητα ο εισηγητής, πολλά παραδείγματα.

Βασίλης Παπαδογιαννάκης

2 Μαθήματα Εντελώς Δωρεάν Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

1 ή 2 ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ανάλογα το Σεμινάριο

Κάντε τώρα την εγγραφή σας και παρακολουθήστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ το 1 ή τα 2 πρώτα μαθήματα

4 Τρόποι Παρακολούθησης

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Συμπληρώστε την αίτηση σας, χωρίς καμία υποχρέωση!

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.
Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια