Εργατικά με Η/Υ

ADVANCED CERTIFIED COURSE by ACTA

Κωδ: Α2

Ελληνικά

Έναρξη 29 Οκτωβρίου 2021

100% Elearning

Πιστοποίηση

Στην Πράξη 100% Επίκαιρο Εργαστηριακό Σεμινάριο Μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη Νέα Εργατική Νομοθεσία Σεμινάριο Μισθοδοσίας, Ν.4093/2012, Ν.4046/2012, άρθρο 25 Ν.4208/18.11.2013, Ν.4144/2013 & Ν.4254/2014, Ν.4225/2014, έως & άρθρο 72 Ν.4331/2015, Ν.4611/2019 Επικαιροποιημένο με τις μεταβολές του νέου εργασιακού νόμου Ν.4808/2021

YouTube video

Σκοπός

Επικαιροποιημένο σεμινάριο Εργατικών Μισθοδοσίας με όλες τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος εργασιακός νόμος 4808/19.6.2021
Κωδικοποίηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών και τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης των εργατοτεχνιτών, την υπερωρία, τις άδειες που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας, την άδεια άνευ αποδοχών, το χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας, τις αργίες, τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, την παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης, την απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας, την τηλεεργασία και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Σε Ποιους Απευθύνεται το σεμινάριο Εργατικών Μισθοδοσίας από την Power Tax Training
 1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
 2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
 3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
 4. Αποφοίτους Κολεγίων – ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
 5. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου
Επαγγελματικά Οφέλη  το σεμινάριο Εργατικών Μισθοδοσίας από την Power Tax Training

Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων Μισθοδοσίας από την αρχή έως το τέλος, με πραγματικά δεδομένα, χειρόγραφα & Μηχανογραφημένα με απόλυτα κατανοητό τρόπο, με την χρήση εκτεταμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων, οι οποίες θα σας βοηθήσουν στην Ουσιαστική Αναβάθμιση των επαγγελματικών σας προσόντων. ΓΙΝΕ ΕΣΥ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρακολουθήστε ΔΩΡΕΑΝ τα 2 πρώτα μαθήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

5 Ενότητες

1000 Σελίδες Ύλης

70 Ώρες

2 Μήνες

ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

210-6231894

Γιατί Εμάς

6 Λόγοι για να μας επιλέξετε

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος τόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Οι Έμπειροι καθηγητές μας έχουν πολυετή Εμπειρία στην Εκπαίδευση –είναι μάχιμοι αφού είτε είναι ιδιοκτήτες λογιστικών Γραφείων – είτε Επικεφαλής σε μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σίγουρο ότι θα μάθεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, 1260 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν χορήγηση του “ERP” της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2022.

Τι περιλαμβανει το σεμινάριο Εργατικών Μισθοδοσίας απο την Power Tax Training
 • Όλες οι πρόσφατες αλλαγές στο Π.Σ. Εργάνη και τα νέα Έντυπα
 • Συμβάσεις αορίστου, ορισμένου χρόνου
 • Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση βάσει του Ν.4808/2021
 • Πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, οικειοθελής αποχώρηση
 • Ετήσια άδεια (χρόνος χορήγησης), Ε11
 • Ειδικές άδειες, άδειες άνευ αποδοχών
 • Άδειες σχετικά με την προστασία της οικογένειας
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Ποιες είναι σε ισχύ
 • Αποδοχές, μισθοί, επιδόματα, νόμιμες προσαυξήσεις
 • Ε13: Δήλωση Εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων
 • Συνδυασμός αποχής από την εργασίας με την οικειοθελή αποχώρηση
 • Πρακτική Άσκηση & Μαθητεία
 • Δανεισμός Εργαζομένου
 • Χρονικά όρια εργασίας
1.
Εισαγωγικές Έννοιες-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το νέο πλαίσιο μετά την ΕΓΣΣΕ του 2021

Ενότητες 6

1.1

Έννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης εργασίας-ανεξάρτητων υπηρεσιών)

1.2

Διακρίσεις μισθωτών (υπάλληλοι εργάτες)

1.3

Σύνοψη σύμβαση εργασίας (προϋποθέσεις έγκυρης σύμβασης)

1.4

Σύμβαση ορισμένου-αορίστου χρόνου, σύμβαση έργου

1.5

Ένταξη σε συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική, εργασιακή ή άλλη)

1.6

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για τα εισοδήματα από Μισθωτή Εργασία

2.
Απογραφή Οντότητας σε ΕΦΚΑ - Επικουρικά Ταμεία

Ενότητες 2

2.1

Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Κοινές Επιχειρήσεις

2.2

Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Οικοδομικές Επιχειρήσεις

3.
Υποχρεώσεις Υπαλλήλου Μισθοδοσίας κατά την Πρόληψη

Ενότητες 8

3.1

Συμβάσεις εργασίας – Πρόσληψη Συμπλήρωση Εντύπων Ε3, Ε4 – Έννοιες Υπαλλήλου – Εργάτη (χρονικά περιθώρια πρόσληψης)

3.2

Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ., Επ. Εργασίας, Ι.Κ.Α.-ΕΦΚΑ

3.3

Ωράρια εργασίας – μεταβολές

3.4

Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας συμπληρωμένα υποδείγματα

3.5

Μισθοδοσία, Εύρεση Μισθού, ΚΑΔ. Ειδικότητας

3.6

Γιατρός Εργασίας, Τεχνικός Ασφαλείας

3.7

Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π)

3.8

Κρατήσεις για φόρο, ασφαλιστικά Ταμεία

4.
Αμοιβή της Εργασίας

Ενότητες 12

4.1

Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματα

4.2

Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο

4.3

Αποζημίωση απολυόμενων – Καταγγελία σύμβασης – Διαθεσιμότητα – Ε6

4.4

Ημέρες υποχρεωτικής-προαιρετικής αδείας – Άνευ αποδοχών – Ε11

4.5

Ασθένεια, μητρότητα, στράτευση

4.6

Επίδομα Ισολογισμού

4.7

Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση

4.8

Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, χρόνος καταβολής εισφορών

4.9

Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ

4.10

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α.Π.Δ (ΙΚΑ)

4.11

Νέος Εργατικός Νόμος 4808/2021

4.12

Επίκαιρα Θέματα: Εργόσημο, Σερβιτόροι, Οικοδομοτεχνικά, Οικόσιτο Προσωπικό

5.
Ποινολόγιο, Πρόστιμα της Εργατικής Νομοθεσίας

Ενότητες 5

5.1

Πρόστιμο σε εκπρόθεσμη υποβολή πρόσληψης

5.2

Πρόστιμο σε απασχόληση επιδοτούμενου ανέργου

5.3

Πίνακας ανά παράβαση και πρόστιμο

5.4

Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις

5.5

Άσκηση αιτήσεων θεραπείας

6.
Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

Ενότητες 2

6.1

Εκμάθηση υποβολής Εντύπων σε ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

6.2

Τι θα ελέγχεται οπωσδήποτε πριν την Οριστικοποίηση

7.
Λύση Σύμβασης Εργασίας, Έντυπα Ε5: Οικειοθελής, Ε6: Απόλυση, Ε7: Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου

Ενότητες 7

7.1

Καταγγελία σύμβασης εργασίας, Συμπλήρωση εντύπου καταγγελίας Ε6 – ΕΡΓΑΝΗ, πραγματικές εφαρμογές

7.2

Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης, Απαγόρευση απόλυσης, Περιορισμός αποζημίωσης

7.3

Οικειοθελής αποχώρηση, Γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ

7.4

Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση

7.5

Ομαδικές απολύσεις

7.6

Αναλυτικά Υποδείγματα για κάθε περίπτωση, Διευκρινίσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3-Ε13, κρίσιμα σημεία ελέγχου

7.7

Τεστ Πιστοποίησης

8.
Πρακτικά Παραδείγματα - Εργαστήριου σε Πραγματικά Δεδομένα

Ενότητες 17

8.1

Αναλυτικοί υπολογισμοί, παραδείγματα

8.2

Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα

8.3

Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου

8.4

Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης

8.5

Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών

8.6

Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις

8.7

Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών

8.8

Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια γάμου κ.λ.π.

8.9

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

8.10

Ετεροχρονισμένη & βραχεία Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας

8.11

Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας

8.12

Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός

8.13

Bonus, Χειρισμός Υπερωριών

8.14

Μειωμένο Ωράριο

8.15

Μείωση Προσωπικού, Λύσεις Προβλήματα Διαδικασίες

8.16

Πρακτική ΤΕΙ

8.17

Τεστ Πιστοποίησης

9.
Τα 20 απαραίτητα έγγραφα σε Ελέγχους ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

Ενότητες 2

9.1

Πίνακας με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος, με όλες τις απαραίτητες υποδείξεις – τι να προσέξετε και τι να αποφύγετε

9.2

Συμπληρωμένα Υποδείγματα με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος

10.
ΕΦΚΑ: όλα τα βήματα για την Ηλεκτρονική αίτηση Συνταξιοδότησης

Ενότητες 4

10.1

Καταμέτρηση Ενσήμων μέσα από το πληροφοριακό σύστημα atlas

10.2

Νέα όρια Ηλικίας, πλήρης και μειωμένη σύνταξη

10.3

Σύνταξη μετόχου Α.Ε., ΕΠΕ

10.4

Αναλυτικοί Πίνακες για πλήρη και μειωμένη σύνταξη

11.
Ειδικά Θέματα του σεμινάριο Εργατικών Μισθοδοσίας από την Power Tax Training

Ενότητες 8

11.1

Τίτλος Κτήσης

11.2

Άρθρο 39 – ΔΠΥ (μπλοκάκι)

11.3

Παροχή σε Είδος ΕΙΧ

11.4

ΟΑΕΕ

11.5

Αμοιβές ΔΣ

11.6

ΕΦΚΑ – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

11.7

Ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή

11.8

Ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών

Χρηματοδότηση

1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
2. Με δόσεις στο κέντρο μας
3. Kάντε κράτηση στο δωρεάν μάθημα
4. Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Α2
5. Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Ενάρξεις & Τιμές» στο πάνω μέρος του site μας. Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Πιστοποίηση QTL ΑCTA απο τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΕΟΠΠΕΠ Power Tax Training

Πιστοποιημένο απο το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Αριθμός Αδείας: 19795

Διάρκεια

Κωδικός Τίτλος Σεμιναρίου Διάρκεια Ημερομηνία Έναρξης Συνολικές Ώρες Μέρες Διεξαγωγής Ώρες Διεξαγωγής Αρχική Τιμή Εργαζόμενοι & Εταιρείες Φοιτητές & Άνεργοι
Α2 Εργατικών - Μισθοδοσίας με Η/Υ & Χειρόγραφα 2 μήνες 29/10/2021 Άμεσα μέσω Elearning 70 Ώρες Τρ-Πεμ 18:00-21:15 700€ 550€ 490€
Α2 Εργατικών - Μισθοδοσίας με Η/Υ & Χειρόγραφα 2 μήνες 30/10/2021 σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning 70 Ώρες Σάββατο 10:00-14:15 700€ 550€ 490€

Τo πρώτo μάθημα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Κόστος

Αρχική Τιμή

700€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 2 μήνες

Εργαζόμενοι & Εταιρείες

550€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 2 μήνες

Φοιτητές & Άνεργοι

490€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 2 μήνες

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ

ACTA Certification Α2

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επ.1

Βεβαίωση για σεμινάριο Α2 Power Tax Training
2 Μαθήματα Εντελώς Δωρεάν Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

1 ή 2 ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ανάλογα το Σεμινάριο

Κάντε τώρα την εγγραφή σας και παρακολουθήστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ το 1 ή τα 2 πρώτα μαθήματα

4 Τρόποι Παρακολούθησης

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Τι λένε οι μαθητές

5.0

Βαθμολογία

100%
0%
0%
0%
0%

Το καλύτερο σεμινάριο εργατικών είναι στο Power Tax Training. Εξαιρετική η καθηγήτρια, απόλυτα κατανοητή και το προσωπικό πρόθυμο σε ότι και αν χρειάστηκα.

Σοφία Χατζηδάκη, Λογίστρια

Παρακολούθησα το σεμινάριο των Εργατικών και το HR. Με βοήθησε να καταλάβω το 100% της εργασίας μου και να μην κάνω μηχανικές κινήσεις. Η καθηγήτρια πάρα πολύ καλή… Απίστευτη!

Γεωργία Σοφιανού, Β.Λογιστή

Συμπληρώστε την αίτηση σας, χωρίς καμία υποχρέωση!

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.
Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια