Ναυτιλιακή Λογιστική

Κωδ: Β2

Ελληνικά

Έναρξη 26 Ιουνίου 2024

100% Elearning

Πιστοποίηση

Α΄- Ενότητα: Λογιστική Παρακολούθηση Εταιρειών ΑΝ.89/67, Ν.959/79 & Ε.Ν.Ε. Ν.959/79 και Πλοιοκτητριών Εταιρειών έως Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Κλείσιμο Ισολογισμού

B΄- Ενότητα: Μηχανογράφηση με το ERP της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A. Α΄- Ενότητα: Λογιστική Παρακολούθηση Εταιρειών ΑΝ.89/67, Ν.959/79 & Ε.Ν.Ε. Ν.959/79 και Πλοιοκτητριών Εταιρειών.

Δωρεάν συμμετοχή στο πρώτο μάθημα

YouTube video

Σκοπός

Σε Ποιους Απευθύνεται το Σεμινάριο Ναυτιλιακής Λογιστικής Β2 του Power Tax Training

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων – ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη του Σεμιναρίου  Ναυτιλιακής Λογιστικής Β2 του Power Tax Training

Το πλέον εξειδικευμένο σεμινάριο Ναυτιλιακής λογιστικής όπου θα αναλυθούν με πραγματικά παραστατικά η λειτουργία μιας Ναυτιλιακής Οντότητας, με εκμάθηση του πιστοποιημένου προγράμματος ERP της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A
Mόνο ΕΜΕΙΣ είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ.

Αποκλειστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο της DANAOS AE

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

2 Ενότητες

300 Σελίδες Ύλης

72 Ώρες

18 Μαθήματα

Παρέχεται Πιστοποίηση

Έως & 6 άτοκες δόσεις

ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

210-6231894

Γιατί Εμάς

6 Λόγοι για να μας επιλέξετε

Πιστοποιημένα Σεμινάρια κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Πιστοποιημένα Σεμινάρια από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πιστοποιημένα Σεμινάρια  από τον Βρετανική NOCN, το αναγνωρίζουν και το εμπιστεύονται εκπαιδευτικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Οι Έμπειροι καθηγητές μας έχουν πολυετή Εμπειρία στην Εκπαίδευση –είναι μάχιμοι αφού είτε είναι ιδιοκτήτες λογιστικών Γραφείων – είτε Επικεφαλής σε μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σίγουρο ότι θα μάθεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, 1260 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν χορήγηση του “ERP” της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2024.

1.
Νομικό Πλαίσιο Ναυτιλιακών Εταιρειών

Ενότητες 3

1.1

Ναυτιλιακή Εταιρεία του Νόμου 89/67

1.2

Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79

1.3

Ειδική Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79

2.
Πλοίο (Περιγραφή - Ανάλυση -Τρόποι Εκμ/σης)

Ενότητα 1

3.
Οργάνωση Ναυτιλιακής Εταιρείας (Τμήματα Μέσα στα Τμήματα, Αντικείμενα Λειτουργίας, Σχέση Μεταξύ τους)

Ενότητα 1

4.
Φορολογικά Βιβλία και Φορολογικές Υποχρεώσεις των Ναυτιλιακών Εταιρειών

Ενότητες 2

4.1

Βιβλία και Στοιχεία των Ναυτιλιακών Εταιρειών

4.2

Απαλλαγές ΦΠΑ

5.
Λογιστικό Σχέδιο Ναυτιλιακών Εταιρειών με Βάση το Ε.Λ.Π. (Παρουσίαση Όλων των Επιμέρους Λογαριασμών)

Ενότητες 8

5.1

Ομάδα 1η : Πάγιο Ενεργητικό

5.2

Ομάδα 2η : Αποθέματα, Αγορές

5.3

Ομάδα 3η : Απαιτήσεις, Διαθέσιμα

5.4

Ομάδα 4η : Καθαρή Θέση, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.5

Ομάδα 5η : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.6

Ομάδα 6η : Έξοδα

5.7

Ομάδα 7η : Έσοδα

5.8

Ομάδα 8η : Αποτέλεσματα

6.
Λογαριασμοί Εξόδων και Εσοδών (Ανάλυση, Λειτουργία, Πρακτικά Παραδείγματα)

Ενότητα 1

7.
Λογαριασμοί Εξόδων (Ανάλυση, Λειτουργία, Πρακτικά Παραδείγματα)

Ενότητες 19

7.1

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού και Πληρωμάτων

7.2

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων

7.3

Έξοδα Διοίκησης

7.4

Ασφάλιστρα

7.5

Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών

7.6

Έξοδα Ταξιδίων – Εξοδολόγια ταξιδίων πλοίου (Disbursement Accounts)

7.7

Έξοδα Μεταφορών

7.8

Διάφορα Έξοδα

7.9

Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα

7.10

Αποσβέσεις

7.11

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων

7.12

Έξοδα Διοίκησης

7.13

Ασφάλιστρα

7.14

Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών

7.15

Έξοδα Ταξιδίων – Εξοδολόγια ταξιδίων πλοίου (Disbursement Accounts)

7.16

Έξοδα Μεταφορών

7.17

Διάφορα Έξοδα

7.18

Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα

7.19

Αποσβέσεις

8.
Λογαριασμοί Εσοδών (Ανάλυση, Λειτουργία, Πρακτικά Παραδείγματα)

Ενότητες 2

8.1

Ναύλοι (Freight) – Μισθώματα (Hire)

8.2

Σταλίες (Demurrage) – Επισπεύσεις (Dispatch)

9.
Κατηγορίες Κόστους Διαχειρίστριας - Πλοιοκτήτριας (Διαχωρισμός, Ανάλυση)

Ενότητες 4

9.1

Κόστος (Έξοδα Διοίκησης) Διαχειρίστριας

9.2

Σταθερό Κόστος Πλοιοκτήτριας (Running Cost)

9.3

Μεταβλητό Κόστος – Κόστος ταξιδίου Πλοίου (Direct Voyage Expenses)

9.4

Αποτελέσματα ανά Ταξίδι

10.
Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης (Ανάλυση, Λειτουργία, Πρακτικά Παραδείγματα)

Ενότητα 1

11.
Πάγια

Ενότητες 2

11.1

Αγορά Πλοίου

11.2

Ναυπήγηση-Κατασκευή Πλοίου

12.
Αποθέματα – Αγορές

Ενότητες 5

12.1

Καύσιμα

12.2

Λιπαντικά

12.3

Εφόδια

12.4

Ανταλλακτικά

12.5

Τρόφιμα

13.
Απαιτήσεις – Διαθέσιμα

Ενότητες 6

13.1

Ναυλωτές

13.2

Χρεώστες Διάφοροι

13.3

Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί Πλοιοκτήτριας – Διαχειρίστριας / Intercompany accounts

13.4

Ασφαλιστικές Απαιτήσεις

13.5

Λογαριασμός Πλοιάρχου / Master General Account

13.6

Διαθέσιμα-Τράπεζες

14.
Καθαρή Θέση – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ενότητες 3

14.1

Μετοχικό Κεφάλαιο

14.2

Αποτελέσματα Εις Νέο

14.3

Δάνεια

15.
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ενότητες 5

15.1

Προμηθευτές – Προκαταβολές

15.2

Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες

15.3

Υποχρεώσεις Φόρων και Ασφαλιστικών Οργανισμών

15.4

Μεταβατικοί Λογαριασμοί

15.5

Περιοδικής Κατανομής Λογαριασμοί

16.
Προετοιμασία και Σύνταξη Αποτελέσματος Χρήσης - Ισολογισμός (Ανάλυση, Λειτουργία, Πρακτικά Παραδείγματα)

Ενότητες 3

16.1

Αποτελέσματα Χρήσης Πλοιοκτήτριας – Διαχειρίστριας

16.2

Κέρδη προς Διάθεση

16.3

Ισολογισμός

17.
Μηχανογράφηση με το ERP της Εταιρείας Danaos Management Consultant SA

Ενότητες 1

17.1

Danaos Financial Suite as a Maritime ERP encompasses a family of applications that automates and streamlines all your financial maritime business processes.

Danaos Financial Suite is a web-enabled Solution specifically designed for the shipping industry.

Shipping, is a capital intensive Asset Management Venture, with specific requirements regarding the automation of the accounting processes in order to ensure an seamless flow of critical financial data across departments.

Designed as a multi-Company, multi-Group and multi-Currency Accounting shipping solution, Danaos Financial Suite provides advanced Reporting functionalities, enabling consolidation throughout all corporate levels.

Essential for Ship Managers, Ship Owners, Accountants, Ship Holding Groups, Ship Operators, Agents, Bunker Traders, Ship Brokers, Charterers.

Danaos Financial Suite as an integral part of Danaos Web Enterprise Suite applications that includes: Payments, Budgeting, Master General Account (MGA), Supply & Commercial Package (Operation, Freight, Port Expenses, XE Rates and Bunkers).

18.
Marine Accounting & MIS

Ενότητες 1

18.1

Marine Accounting Module is designed for the shipping industry. The system further supports Voyage Accounting and Analysis, Running Cost Reporting as well as Cash Flow Analysis (including accruals). Fully integrated with invoice approval workflows. Marine Accounting Module aligns with GAAP Standards and SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 – SOX. Marine Accounting and MIS is a core Financial Suite Application’s Module that automates all accounting processes and ensures an intelligible flow of credible information between departments. Novel architecture enables dynamic Chart of Accounts definition.

19.
Features include:

Ενότητες 15

19.1

Monitoring journals between more than one open financial periods.

19.2

Compatible with SOX Act.

19.3

The data entry screens, the report parameters, and the user defined reporting provide the user with maximum flexibility.

19.4

Security system with user defined roles and tasks, ensures access rights for selected users.

19.5

User Defined Chart of Accounts and ability of reorganization of accounts according to the needs of the company.

19.6

User Defined Chart Types for further Analysis of COA.

19.7

All available reports can be exported to Microsoft Excel.

19.8

Voyage Accounting data entry and reporting is fully supported.

19.9

Automatic calculation of Exchange Rates Differences and Revaluation (Translation Cost).

19.10

Automatic creation of Inter-company Transactions.

19.11

Automatic Calculation of Prepayments between more than one financial periods based on the allocation period of running expenses.

19.12

Ability to scan or attach all types of documents on transactions.

19.13

Breakdown of Running Expenses (Accruals) based on the allocation periods.

19.14

Automatic Closing – Opening of financial period (ability of reverse procedure is available).

19.15

Fiscal Year End-Closing entry per vessel/company is automatically created.

20.
Budgeting System

Ενότητες 1

20.1

Budgeting Module is a multi scenario investments, multi-fiscal years and operational budgeting system (voyages, COAs, projects, etc.). Efficient forecasting based on historical data. Core Financial Suite’s Application Module specifically designed for the Accounting Department of a modern Shipping company. Designed to support all financial calculations allowing the user to budget : Running Costs, Income-Expenses, Financing Costs, Credit Line, Voyage Budgeting, etc. Consolidated budgeting for a group of projects or group of companies and historical accounting data are included in the system.

21.
Payments Module

Ενότητες 5

21.1

Payments Module facilitates the planning of transactions such as:

21.2

payables/receivables

21.3

partial payments,

21.4

bank transfers, supporting a wide range of e-banking systems (major Shipping Banks).

21.5

Remittances

Χρηματοδότηση

1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
2. Με δόσεις στο κέντρο μας
3.Kάντε κράτηση στο δωρεάν μάθημα
4. Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Β2

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,06%, έως και 100%. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Ενάρξεις & Τιμές» στο πάνω μέρος του site μας. Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Πιστοποίηση QTL ΑCTA απο τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Με πιστοποίηση γνώσεων GlobalCert Αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διάρκεια

Κωδικός Τίτλος Σεμιναρίου Διάρκεια Ημερομηνία Έναρξης Μέρες Διεξαγωγής Ώρες Διεξαγωγής Συνολικές Ώρες Εργαζόμενοι & Εταιρείες Φοιτητές & Άνεργοι
Β2 Ναυτιλιακή Λογιστική 18 Mαθήματα 26/06/2024 Άμεσα μέσω Elearning Δευτ-Τετ 18:00-21:15 72 Ώρες 650€ 900€ 550€

Κόστος

Εργαζόμενοι & Εταιρείες

72 ώρες 650€ 1500€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 18 μαθήματα

Φοιτητές & Άνεργοι

72 ώρες 550€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 18 μαθήματα

Τα μοναδικά Σεμινάρια Λογιστικής με 5 Πιστοποιήσεις

Όλες οι πιστοποιήσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου Power Tax Training

Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Εκπαιδευτική συνεργασία Power Tax training και ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Περισσότερα
Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Πιστοποίηση Global Advanced

Πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων Global Advanced από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα
Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία EFM μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα
Πιστοποίηση Δαναός

Πιστοποίηση από DANAOS SHIPPING

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία DANAOS & Power Tax Training  μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επ.1

Πιστοποίηση για το Β2 Ναυτιλιακή Λογιστική Power Tax Training Σεμιναρια Λογιστικής

Τι λένε οι μαθητές

4.99

Βαθμολογία

97.2%
2.8%
0%
0%
0%

Ήθελα να εκπαιδευτώ στο πρόγραμμα του DANAOS. Άριστη επιλογή για κάποιον που θέλει να μάθει το πρόγραμμα το σεμινάριο του Power-Tax-Training. Όπου και να έψαξα δεν βρήκα πουθενά που να μπορώ να το μάθω. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το πρόγραμμα στις ναυτιλιακές τους εταιρείες.

Νικόλαος Ανανιάδης, Ιδ. Υπάλληλος

Επέλεξα να παρακολουθήσω στο Power Tax Training το σεμινάριο της Ναυτιλιακής Λογιστικής εξ αποστάσεως μιας και μένω εκτός Αθηνών. Το σεμινάριο ήταν κατατοπιστικότατο και η παρακολούθηση μέσω e-learning άρτια χωρίς κανένα τεχνικό θέμα.

Κλειώ Σωτηρίου, Τελειόφοιτη Οικονομικής Σχολής

Εξαιρετικά λεπτομερές και αναλυτικό που με έμαθε πάρα πολλά πράγματα για την ναυτιλιακή λογιστική που θέλω να ασχοληθώ. Κατά την γνώμη μου, έκανα εξαιρετική επιλογή

Eυγενία Ταλαβέρου

Πολύ σωστά δομημένο σεμινάριο, αν και θεωρώ πως τα μαθήματα θα μπορούσαν να είναι λιγότερα και μικρότερης διάρκειας. Δηλαδή πιστεύω πως σε μεγάλο βαθμό ήταν αργή η ροή των μαθημάτων με αποτελέσμα να διαρκούν γύρω στις 2,5 ώρες καθαρού μαθήματος, πράγμα που θα μπορούσε να ήταν πολύ λιγότερο. Για αυτό το λόγο έβαλα 4 αστέρια αντί για 5.

Δημήτριος Μπίθας

Εξαιρετικό το σεμινάριο, πλήρως κατανοητό ακόμα και για κάποιον που δεν έχει καμία επαφή με την Ναυτιλία

ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΟΥΤΑΤΖΗ

Το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Αρτεμισία Κοτοπούλη

Είμαι φοιτητής και παρακολούθησα το σεμινάριο για να είμαι έτοιμος.Πραγματικά μαθαίνεις ναυτιλιακή λογιστική.

Σέργιος Λαμπρόπουλος

Επιμόρφωση πρακτικά και στο πρόγραμμα DANAOS με άμεσο αντίκρισμα στην αγορα εργασίας

Ντία Καλφαγιαννοπούλου

Άψογη συνεργασία επαγγελματισμός... Ευχαριστώ πάρα πολύ

Ματίνα Κανογιαννάκη

2 Μαθήματα Εντελώς Δωρεάν Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

1 ή 2 ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ανάλογα το Σεμινάριο

Κάντε τώρα την εγγραφή σας και παρακολουθήστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ το 1 ή τα 2 πρώτα μαθήματα

4 Τρόποι Παρακολούθησης

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Συμπληρώστε την αίτηση σας, χωρίς καμία υποχρέωση!

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.
Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια