Τριμηνιαίο Φορολογικό Σεμινάριο

Κωδ: Δ4

Ελληνικά

Έναρξη 17 Οκτωβρίου 2024

100% Elearning

Πιστοποίηση

Ολοκληρωμένο φορολογικό σεμινάριο για κλεισίματα ισολογισμού, όπου με την χρήση απόλυτα κατανοητών και αντιληπτών μεθόδων θα αναλυθούν σε βάθος πρακτικά-πραγματικά παραδείγματα διπλογραφικών οντοτήτων ΑΕ - ΕΠΕ - ΙΚΕ. Με την ολοκλήρωσή του θα είστε σε θέση να συμπληρώσετε όλα τα φορολογικά έντυπα κλεισίματος ισολογισμού μιας εταιρείας καθώς και να διενεργήσετε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της.

YouTube video

Σκοπός

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων – ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

Ολοκληρωμένο φορολογικό σεμινάριο για κλεισίματα ισολογισμού, όπου με την χρήση απόλυτα κατανοητών και αντιληπτών μεθόδων θα αναλυθούν σε βάθος πρακτικά-πραγματικά παραδείγματα διπλογραφικών οντοτήτων ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ. Με την ολοκλήρωσή του θα είστε σε θέση να συμπληρώσετε όλα τα φορολογικά έντυπα κλεισίματος ισολογισμού μιας εταιρείας καθώς και να διενεργήσετε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της.

Κλείστε έγκαιρα την Θέση σας

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

5 Ενότητες

950 Σελίδες Ύλης

100 Διδακτικές ώρες

3 Μήνες

Παρέχεται Πιστοποίηση

Έως & 6 άτοκες δόσεις

ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

210-6231894

Γιατί Εμάς

6 Λόγοι για να μας επιλέξετε

Πιστοποιημένα Σεμινάρια κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Πιστοποιημένα Σεμινάρια από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πιστοποιημένα Σεμινάρια  από τον Βρετανική NOCN, το αναγνωρίζουν και το εμπιστεύονται εκπαιδευτικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Οι Έμπειροι καθηγητές μας έχουν πολυετή Εμπειρία στην Εκπαίδευση –είναι μάχιμοι αφού είτε είναι ιδιοκτήτες λογιστικών Γραφείων – είτε Επικεφαλής σε μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σίγουρο ότι θα μάθεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, 1260 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν χορήγηση του “ERP” της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2024.

1.
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172 / 2013)

Ενότητες 10

1.1

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

1.2

α. Εισόδημα από μισθωτή εργασία

1.3

β. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1.4

γ. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας

1.5

δ. Εισόδημα από κεφάλαιο

1.6

ε. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

1.7

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

1.8

α. Φορολογητέο εισόδημα (Κέρδη από επιχειρ. Δραστηρ., Transfer pricing, Υποκεφαλαιοδότηση, Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μεταφορά λειτουργιών)

1.9

β. Φορολογικός συντελεστής

1.10

γ. Παρακράτηση φόρου

2.
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174 / 2013)

Ενότητες 8

2.1

Φορολογικό μητρώο, αποδεικτικό ενημερότητας

2.2

Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων

2.3

Υποβολή δηλώσεων

2.4

Ενδοομιλικές συναλλαγές

2.5

Φορολογικοί έλεγχοι

2.6

Προσδιορισμός φόρου

2.7

Είσπραξη φόρου – Τόκοι, πρόστιμα

2.8

Διαδικασίες προσφυγής – ενδικοφανής προσφυγή

3.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Ν.4334/2015, πολ.1049/11.2.2015 & πολ.1198/2014, πολ.1082/6.4.2015 Ν. 2859/2000 Ερμηνεία και Λειτουργία του ΦΠΑ

Ενότητες 2

3.1

Α.3.1 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργεί το ΦΠΑ -Υποκείμενοι στο φόρο

3.2

Α.3.2 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία του

4.
Παραδόσεις Αγαθών

Ενότητες 3

4.1

Α.3.3 Παραδόσεις αγαθών, τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν

4.2

Α.3.4 Σε ποιες περιπτώσεις Παραδόσεις Αγαθών υπόκεινται σε ΦΠΑ

4.3

Α.3.5 Εκτεταμένα παραδείγματα Γ΄ Χωρών καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

5.
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Τριγωνικές Συναλλαγές

Ενότητες 3

5.1

Α.3.6 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν

5.2

Α.3.7 Τριγωνικές συναλλαγές τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν

5.3

Α.3.8 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

6.
Πράξεις Λήπτη - Παροχή Υπηρεσιών

Ενότητες 2

6.1

Α.3.9 Πράξεις λήπτη –παροχής υπηρεσιών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν

6.2

Α.3.10 Εκτεταμένα παραδείγματα

7.
Ποια Ακίνητα Υπάγονται στο ΦΠΑ

Ενότητες 3

7.1

Α.3.11 Σε ποιες περιπτώσεις τα ακίνητα υπάγονται σε ΦΠΑ και σε ποιες όχι

7.2

Α.3.12 Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε Φ.Μ.Α. και σε ποιες όχι

7.3

Α.3.13 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

8.
Απαλλαγές από το ΦΠΑ- Εκπτώσεις – Διακανονισμοί & Επιστροφές Κανονικό –Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ

Ενότητες 4

8.1

Α.3.14 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργούν,

8.2

Α.3.15 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους

8.3

Α.3.16 Διαδικασίες απαλλαγής

8.4

Α.3.17 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

9.
Δηλώσεις ΦΠΑ – Λοιπά Θέματα

Ενότητες 8

9.1

Α.3.18 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για β΄& Γ΄ Κατηγορίας βιβλία

9.2

Α.3.19 Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α

9.3

Α.3.20 Παρουσίαση – Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT –ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING

9.4

Α.3.21 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α

9.5

Α.3.22 PRORATA Λειτουργία της

9.6

Α.3.23 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

9.7

Α.3.24 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους

9.8

Α.3.25 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

10.
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308 / 2014)

Ενότητες 3

10.1

Διαχωρισμός οντοτήτων, Λογιστικά αρχεία, Παραστατικά πωλήσεων

10.2

Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

10.3

Κανόνες επιμέτρησης

11.
Φόρος συγκεντρώσεως Κεφαλαίου

Ενότητες 14

11.1

Πράξεις απαλλασσόμενες από το φόρο

11.2

Συντελεστής Φόρου και υπολογισμός

11.3

Δήλωση και καταβολή φόρου

11.4

Διαδικασία βεβαίωσης

11.5

Προσαυξήσεις

11.6

Υπόχρεοι – Νομικές Οντότητες (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΙΚΕ)

11.7

Φορολογούμενες πράξεις

11.8

Βάση επιβολής του φ.σ.κ., πρακτικά παραδείγματα

11.9

Χρόνος της γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης

11.10

Ποιες Οντότητες απαλλασσόμενται και ποιες εξαιρούνται

11.11

Αύξηση κεφαλαίου

11.12

Κεφαλαιοποίηση κερδών και Αποθεματικών

11.13

Συγχωνεύσεις

11.14

Διασπάσεις νομικών προσώπων

12.
Φορολογία Χαρτοσήμου

Ενότητες 19

12.1

Συμβάσεις αστικές και εμπορικές

12.2

Αναδοχή, Aναγνώριση και Άφεση χρέους

12.3

Δάνεια , Χρησιδάνεια και Πιστώσεις, Συμβιβασμός

12.4

Πώληση – Ανταλλαγή – Πλειστηριασμός

12.5

Μίσθωση έργου και εργασίας

12.6

Εκχώρηση απαίτησης

12.7

Συμβάσεις

12.8

Σχέσεις που προκύπτουν από εγγραφές στα λογιστικά βιβλία

12.9

Ασφαλιστικές συναλλαγές

12.10

Τόκοι

12.11

Καταθέσεις και Αναλήψεις Χρημάτων

12.12

Τρεχούμενοι Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί

12.13

Μεταβίβαση επιχείρησης

12.14

Έγγραφα εις διαταγήν

12.15

Εξοφλητικές Αποδείξεις

12.16

Τρόπος και χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου

12.17

Κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήμου

12.18

Φορολογικός έλεγχος

12.19

Απαλλαγές στη Φορολογία Χαρτοσήμου

Χρηματοδότηση

1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
2. Με δόσεις στο κέντρο μας
3. Kάντε κράτηση στο δωρεάν μάθημα
4. Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Δ4

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,06%, έως και 100%. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Ενάρξεις & Τιμές» στο πάνω μέρος του site μας. Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Διάρκεια

Κωδικός Τίτλος Σεμιναρίου Διάρκεια Ημερομηνία Έναρξης Μέρες Διεξαγωγής Ώρες Διεξαγωγής Συνολικές Ώρες Εργαζόμενοι & Εταιρείες Φοιτητές & Άνεργοι
Δ4 Τριμηνιαίο Φορολογικό 3 Μήνες 17/10/2024 σε Αίθουσα ή Live Webinar Τρ-Πεμ 18:00-21:15 60 Ώρες 900€ 1350€ 800€

Τo πρώτo μάθημα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Κόστος

Εργαζόμενοι & Εταιρείες

60 ώρες 900€ 1050€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 3 μήνες

Φοιτητές & Άνεργοι

60 ώρες 700€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 3 μήνες

Τα μοναδικά Σεμινάρια Λογιστικής με 5 Πιστοποιήσεις

Όλες οι πιστοποιήσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου Power Tax Training

Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Εκπαιδευτική συνεργασία Power Tax training και ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Περισσότερα
Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Πιστοποίηση Global Advanced

Πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων Global Advanced από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα
Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία EFM μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα
Πιστοποίηση Δαναός

Πιστοποίηση από DANAOS SHIPPING

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία DANAOS & Power Tax Training  μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα

Τι λένε οι μαθητές

5.0

Βαθμολογία

100%
0%
0%
0%
0%

Χρόνια επαγγελματίας στον χώρο της Λογιστικής. Έμεινα για ένα χρόνο εκτός της αγοράς εργασίας γι’αυτό και παρακολούθησα το Δ4 με αποτέλεσμα να ξαναμπώ στην αγορά εργασίας πολύ εύκολα. Συνιστώ το σεμινάριο σε όλους.

Στέφανος Φωτόπουλος, Λογιστής

Πρακτικό, άμεση εφαρμογή στις τρέχουσες λογιστικές εργασίες.

Δημήτρης Βογιατζόπουλος

Πολύ καλή οργάνωση και συνέπεια

Παύλος Κρεμύδας

Καλύπτει τις ανάγκες για γνώση και εμπειρία στη φορολογία.

Σπύρος Μακρυγιαννίδης

Επαγγελματίες,άψογη εξυπηρέτηση,κατανόηση, έμαθα σωστά με ωραία δομή.

Μαίρη Βαφειάδου

2 Μαθήματα Εντελώς Δωρεάν Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

1 ή 2 ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ανάλογα το Σεμινάριο

Κάντε τώρα την εγγραφή σας και παρακολουθήστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ το 1 ή τα 2 πρώτα μαθήματα

4 Τρόποι Παρακολούθησης

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Συμπληρώστε την αίτηση σας, χωρίς καμία υποχρέωση!

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.
Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια