Μηχανογραφημένη Λογιστική

ADVANCED CERTIFIED COURSE by ACTA

Κωδ: Α1

Ελληνικά

Έναρξη 29 Οκτωβρίου 2021

100% Elearning

Πιστοποίηση

Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής για διπλογραφικά βιβλία από την ίδρυση της Εταιρείας έως το Κλείσιμο Ισολογισμού με τον Υπολογισμό Όλων των Περιπτώσεων Φορών, ΦΜΥ, ΦΠΑ, Φόρου Μερισμάτων, Συμπλήρωση Δηλώσεων ΕΝ, Ε3, Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - I.K.E. - Ο.Ε. - Ε.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε. - Σωματείων. ΓΕΜΗ, Ε.Λ.Π - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 & ΠΟΛ 1003/2014

YouTube video

Σκοπός

Το Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής

έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις λογιστικής.

Σε Ποιους Απευθύνεται το Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής
 1. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου
 2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
 3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
 4. Αποφοίτους Κολεγίων – ΙΕΚ
 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
 6. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
Επαγγελματικά Οφέλη του Σεμιναρίου Λογιστικής

To πιο πρακτικό σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής. Διδάσκουν επαγγελματίες καθηγητές, “μάχιμοι λογιστές” που εργάζονται καθημερινά σε λογιστήρια μεγάλων επιχειρήσεων ή έχουν δικά τους λογιστικά γραφεία. Πολυετή εμπειρία σε διδασκαλία ενηλίκων. Το 82,5% των αποφοίτων μας εργάζεται ήδη σε θέσεις βοηθών λογιστών και λογιστών.

Παρακολουθήστε ΔΩΡΕΑΝ τα 2 πρώτα μαθήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

5 Ενότητες

1260 Σελίδες Ύλης

120 Ώρες

4 Μήνες Διάρκεια

Παρέχεται Πιστοποίηση

ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

210-6231894

Γιατί Εμάς

6 Λόγοι για να μας επιλέξετε

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος τόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Οι Έμπειροι καθηγητές μας έχουν πολυετή Εμπειρία στην Εκπαίδευση –είναι μάχιμοι αφού είτε είναι ιδιοκτήτες λογιστικών Γραφείων – είτε Επικεφαλής σε μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σίγουρο ότι θα μάθεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, 1260 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν χορήγηση του “ERP” της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2022.

1.
Εργασίες Λογιστή κατά την ίδρυση Εταιρείας

Ενότητες 7

1.1

Βασικές Εννοείς Ν.4308/14 Ε.Λ.Π Κατηγορίες Οντοτήτων – Κριτήρια κατάταξής τους

1.2

Ανάλυση και εφαρμογή των ΕΛΠ – Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου – Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού Εσόδων και Εξόδων

1.3

Βασικές λογιστικές αρχές

1.4

Δικαιολογητικά – Παραστατικά εγγραφών

1.5

Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια

1.6

Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας – Διακίνηση – Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγηση

1.7

Εμπορική Διαχείριση:  Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις

2.
Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά

Ενότητες 12

2.1

Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,

2.2

Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεoνεκτήματα – Μειονεκτήματα

2.3

Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα

2.4

Συμπληρωμένα έντυπα Εφορίας Μ3, Μ6, Μ7, Μ8 με όλα τα “κρίσιμα σημεία”

2.5

Εφορία, ΓΕΜΗ – Νομαρχία, Επιμελητήριο, με συμπληρωμένα υποδείγματα

2.6

Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ

2.7

Αύξηση Κεφαλαίου, φόρος κεφαλαίου

2.8

Απογραφή της Εταιρείας στο ΕΦΚΑ – ΙΚΑ, λοιπά ταμεία

2.9

Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή

2.10

Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος

2.11

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄251

2.12

Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών

3.
Εργασίες Λογιστή Κάθε Μέρα Βήμα προς Βήμα

Ενότητες 12

3.1

Ομάδα 1: Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης- υπόδειγμα σε Εxcel, ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που ισχύουν

3.2

Ομάδα 1: Αγορά παγίου – Πώληση Καταστροφή – Αποσβέσεις, Επενδυτικά Ακίνητα, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, παραδείγματα και εφαρμογές σε excel

3.3

Ομάδα 1: Απομείωση και Αναστροφή Απομείωσης, Εύλογη Αξία, παραδείγματα και εφαρμογές σε excel

3.4

Ομάδα 2: Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel

3.5

Ομάδα 3: Απαιτήσεις – Διαθέσιμα

3.6

Ομάδα 3: Εισαγωγές Γ΄χωρών – Ενδοκοινοτικές -παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel Εγγραφές -Κοστολόγηση με εφαρμογή σε excel

3.7

Ομάδα 3: Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων

3.8

Ομάδα 4: Κεφάλαιο -Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής – Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια, παραδείγματα, εφαρμογές έτοιμες σε excel

3.9

Ομάδα 5: Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel

3.10

Ομάδα 6: Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων

 1. Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
 2. Παροχές Τρίτων
 3. Φόροι – Τέλη
 4. Διάφορα Έξοδα
 5. Τόκοι & Συναφή Έξοδα
 6. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2015
3.11

Χορήγηση συστήματος – Εκμάθησης λογιστικών Εγγραφών

 1. Τεχνικές εκμάθησης λογιστικών Εγγραφών
 2. Ροή καταχώρησης των λογιστικών Εγγραφών
 3. Τα σημεία που πρέπει κάποιος απαραίτητα να γνωρίζει
3.12

Ομάδα 7: Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων

 1. Πωλήσεις Εμπορευμάτων
 2. Πωλήσεις Προϊόντων
 3. Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού
 4. Πωλήσεις Υπηρεσιών
 5. Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
 6. Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
 7. Έσοδα Κεφαλαίων
 8. Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων
 9. Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο – Λογιστική μεταχείριση
 10. Έσοδα Αφορολόγητα – Λογιστική μεταχείριση
 11. Τεχνική επαλήθευσης καταχώρησης εγγραφών για εκμηδενισμό των λαθών
 12. Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου

 

4.
Εργασίες Λογιστή Κάθε Μήνα Βήμα - Βήμα

Ενότητες 5

4.1

Έλεγχος Ισοζυγίου – Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά

4.2

Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Μισθοδοσίας, κλπ

4.3

Χορήγηση πίνακα με check list για το κλείσιμο του μήνα

4.4

Τεχνικές Ελέγχου των δεδομένων του μήνα

4.5

Φόροι – Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

 1. ΦΠΑ Διπλογραφικών βιβλίων, διαδικασία – Τεχνικές Επαλήθευσης
 2. Φ.Μ.Υ., υπολογισμός συμφωνία με βιβλία και Μισθοδοσία
 3. Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
5.
Εργασίες Λογιστή στο Κλείσιμο της Χρήσης Βήμα - Βήμα

Ενότητες 5

5.1

Δημιουργία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ.4308/2014 ΦΕΚ Α’

 1. Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματο
 2. Αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ανάλυση του λογιστικού κυκλώματος των εργασιών τέλους χρήσης με παρουσίαση ολοκληρωμένου πρακτικού παραδείγματος

5.2

Πάγια

 1. Υπολογισμός αποσβέσεων – Δημιουργία Μητρώου Παγίων
 2. Φορολογικές και Λογιστικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 του Ν.4172/2013)
 3. Χρόνος έναρξης υπολογισμού των αποσβέσεων
 4. Οι αποσβέσεις για τις νέες επιχειρήσεις
 5. Τεχνική Απομείωσης & Αναστροφής απομείωσης παγίων
 6. Πίνακας με συντελεστές αποσβέσεων κατά κατηγορία παγίου
5.3

Αποθέματα Λήξης-Αποτίμησή τους

 1. Απογραφή Αποθεμάτων (Χειρισμός Ελλειμμάτων και Πλεονασμάτων)
 2. Αποτίμηση μενόντων – Απογραφή-Αγορές – Εισαγωγές
 3. Αποθέματα: Απογραφή – αποτίμηση, αγορές – επιστροφές – εκπτώσεις, αυτοπαραδόσεις
 4. Μέθοδοι αποτίμησης (μέση σταθμική, FIFO, κλπ)
 5. Ο λογιστικός χειρισμός της αποτίμησης και ο λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης
 6. Η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και η Αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4172/2013
 7. Το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος
5.4

Απαιτήσεις

 1. Λογιστική διαχείριση Μετ/κών Λογαριασμών (Λ/σμοί 36 & 56)
 2. Προβλέψεις Δάνεια – Factoring
 3. Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων (Πάγια, Αποθέματα, Συναλλαγματικές διαφορές κ.λ.π.) σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (4308/2014)
 4. Η Αποτίμηση των Χρεογράφων και των Συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις (Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός)
 5. Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις – Λογιστικές και Φορολογικές (Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013)
 6. Σχηματισμός Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
 7. Η χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
5.5

Πρακτικό Παράδειγμα Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 1. Ισολογισμός – Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 2. Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης -86 -Κέρδη – Ζημίες Χρήσεως
 3. Πίνακας λογιστικής και Φορολογικής Βάσης, με Μόνιμες και Προσωρινές Διαφορές, με απεικόνιση του στο Έντυπο Ε3
 4. Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μόνιμες και Προσωρινές
 5. Συμπλήρωση Πίνακα Κ, εντύπου Ε3, ΠΟΛ.1042/16.3.2016 & ΠΟΛ.1047/2017
 6. Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – Ο.Ε – Ε.Ε )
 7. Δηλώσεις Φορολογίας Νομικών Προσώπων (Α.Ε., ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ), Έντυπα ΕΝ, Ε3, Ε2
 8. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, συμφωνίες με Οικονομικές Καταστάσεις
 9. Προκαταβολή επόμενης χρήσης
 10. Η διανομή και η φορολόγηση κερδών και αμοιβών μελών Δ.Σ.
 11. Φορολογία Μερισμάτων
 12. Μεταφορά ζημιών σε επόμενη χρήση
 13. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Πολ. 1042/2015)
 14. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
 15. Μελέτη των κρίσιμων στοιχείων για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας
 16. Πλήθος χορηγούμενων βοηθητικών αρχείων σε excel
 17. Εφαρμοσμένο με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΦΕΚ Α΄251 /24.11.2014 & ΠΟΛ 1003,1002/31.12.2014).
6.
Εργασίες Λογιστή Δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ Βήμα - Βήμα

Ενότητες 3

6.1

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΑΕ και ΕΠΕ (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης, Προσάρτημα, Έκθεση Δ.Σ.)

6.2

Διαδικασία & Χρόνος υποβολής τους.

6.3

Πρακτικά Γ.Σ. & συγκρότησης σε σώμα. Υποδείγματα

7.
Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. - (myDATA)

Ενότητες 15

7.1

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων

7.2

Υπόχρεοι διαβίβασης δεδομένων – Ροή δεδομένων

7.3

Ποια είναι τα δύο βιβλία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyData

7.4

Τι εγγράφεται στα ηλεκτρονικά βιβλία – Αντιστοίχισης και Χαρακτηρισμού

7.5

Διαδικασία της διαβίβασης στοιχείων στην ΑΑΔΕ

7.6

Τυποποίηση δεδομένων παραστατικών – Ειδικές στήλες βιβλίων

7.7

Η αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων

7.8

Ο φορολογικός έλεγχος και το my Data – Συμφωνία ηλεκτρονικών βιβλίων λήπτη και εκδότη

7.9

Ανάλυση του βιβλίου αναλυτικών εγγραφών της Mydata με παραδείγματα

7.10

Ανάλυση του βιβλίου της συνοπτικής απεικόνισης της Mydata με παραδείγματα

7.11

Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων και θέματα αντιπαραβολών – διασταυρώσεων των φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ) και των ηλεκτρονικών βιβλίων MyData.

7.12

Συμφωνία My Data και ΦΠΑ και Ε3

7.13

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Τι είναι, ποιους αφορά ?

7.14

Ο ΜΑΡΚ (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης)

7.15

Τα βιβλία Αναλυτικών εγγραφών και Συνοπτικής απεικόνισης

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ, δεν παύει την λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Με τα My Data θα τηρούνται τα φορολογικά ηλεκτρονικά βιβλία (e-book) τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών της επιχείρησης

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα My Data θα αυτοματοποιήσει την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις από την υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ)

Χρηματοδότηση

1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
2. Με δόσεις στο κέντρο μας
3. Kάντε κράτηση στα δωρεάν μαθήματα
4. Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 12 άτοκες δόσεις για το Α1
5. Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Ενάρξεις & Τιμές» στο πάνω μέρος του site μας. Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Πιστοποίηση QTL ΑCTA απο τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΕΟΠΠΕΠ Power Tax Training

Πιστοποιημένο απο το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Αριθμός Αδείας: 19795

Διάρκεια

Κωδικός Προγράμματος Τίτλος Σεμιναρίου Διάρκεια Ημερομηνία Έναρξης Συνολικές Ώρες Μέρες Διεξαγωγής Ώρες Διεξαγωγής Αρχική Τιμή Εργαζόμενοι & Εταιρείες Φοιτητές & Άνεργοι
Α1 - Standard Μηχανογραφημένη Λογιστική 3 μήνες Έναρξη: 29/10/2021 Άμεσα μέσω Elearning 100 Ώρες Δευ-Τετ 18:00-21:15 1.750€ 750€ 650€
Α1 - Standard Μηχανογραφημένη Λογιστική 3 μήνες Έναρξη: 04/11/2021 σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning 100 Ώρες Τρ-Πεμ 18:00-21:15 1.750€ 750€ 650€
Α1 - Plus Μηχανογραφημένη Λογιστική 4 μήνες Έναρξη: 29/10/2021 Άμεσα μέσω Elearning 120 Ώρες Δευ-Τετ 18:00-21:15 1.750€ 900€ 750€
Α1 - Plus Μηχανογραφημένη Λογιστική 4 μήνες Έναρξη: 04/11/2021 σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning 120 Ώρες Τρ-Πεμ 18:00-21:15 1.750€ 900€ 750€

Τα πρώτα 2 μαθήματα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Κόστος

Αρχική Τιμή

1.750€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 3 μήνες

Εργαζόμενοι & Εταιρείες

750€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 3 μήνες

Φοιτητές & Άνεργοι

650€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 3 μήνες

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επ.1

Πιστοποίηση για το Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής Α1 Power Tax Training Σεμιναρια Λογιστικής
2 Μαθήματα Εντελώς Δωρεάν Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

1 ή 2 ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ανάλογα το Σεμινάριο

Κάντε τώρα την εγγραφή σας και παρακολουθήστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ το 1 ή τα 2 πρώτα μαθήματα

4 Τρόποι Παρακολούθησης

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Τι λένε οι μαθητές

4.9

Βαθμολογία

80%
20%
0%
0%
0%

Σπουδάζω λογιστική και χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο και δεν μπορούσα να περάσω τα μαθήματα της λογιστικής. Παρακολούθησα το Α1, με βοήθησε πάρα πολύ όπως και ο καθηγητής σε πιο ειδικά θέματα του μαθήματος της σχολής μου. Ευχαριστώ πολύ το Power-Tax-Training.

Κατερίνα Μουτσινά, Φοιτήτρια

Εξαιρετικό κέντρο δια βίου μάθησης. Άριστο εκπαιδευτικό υλικό. Άρτια καταρτισμένοι καθηγητές. Οι καλύτεροι με διαφορά στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα ήταν απλά τα καλύτερα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το Power-Tax-Training σε όποιον θέλει να λάβει ουσιαστική εκπαίδευση και να αποκτήσει επαγγελματικά εφόδια.

Αναστασία Παναγοπούλου, Οικονομολόγος

Ξεκίνησα πολύ επιφυλακτικά στην αρχή να παρακολουθώ το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής μέσω e-learning κυρίως λόγω του ότι εργάζομαι πολλές ώρες. Αφού έμεινα πλήρως ικανοποιημένη και καλυμμένη από τις παροχές, αποφάσισα πλέον να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου με το ολοκληρωμένο πακέτο για να αποκτήσω ένα ακόμη πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα.

Εύη Νίκου, Β.Λογιστή

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους του Power-Tax-Training. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που προσφέρουν και βοηθάνε πραγματικά όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και μετά το τέλος του σεμιναρίου. Ειδικά ο υπεύθυνος του κέντρου.
Σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη βοήθεια και τις γνώσεις που μου έχετε προσφέρει.

Στέλλα Δούκα, Β.Λογιστή

Εξαιρετικό κέντρο δια βίου μάθησης. Άριστο εκπαιδευτικό υλικό. Άρτια καταρτισμένοι καθηγητές. Οι καλύτεροι με διαφορά στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα ήταν απλά τα καλύτερα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το Power-Tax-Training σε όποιον θέλει να λάβει ουσιαστική εκπαίδευση και να αποκτήσει επαγγελματικά εφόδια

Maria Papazacharopoulou

Συμπληρώστε την αίτηση σας, χωρίς καμία υποχρέωση!

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.
Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια