Cash Flow, P.N.L

Κωδ: Γ4

Ελληνικά

Έναρξη 26 Ιουνίου 2024

100% Elearning

Πιστοποίηση

Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων με τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει με εφαρμογές.

YouTube video

Σκοπός

Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων με τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει με εφαρμογές.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
  • Σχεδιασμός και μεθοδολογία του προϋπολογισμού
  • Απαραίτητα στοιχεία για τη επιτυχή πρόβλεψη των προϋπολογισμών
  • Στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά κωδικό προϊόντος.

Κλείστε έγκαιρα την Θέση σας

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

5 Eνότητες

650 Σελίδες Ύλης

40 Ώρες

1 μήνας

Παρέχεται Πιστοποίηση

Έως & 6 άτοκες δόσεις

ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

210-6231894

Γιατί Εμάς

6 Λόγοι για να μας επιλέξετε

Πιστοποιημένα Σεμινάρια κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Πιστοποιημένα Σεμινάρια από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πιστοποιημένα Σεμινάρια  από τον Βρετανική NOCN, το αναγνωρίζουν και το εμπιστεύονται εκπαιδευτικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Οι Έμπειροι καθηγητές μας έχουν πολυετή Εμπειρία στην Εκπαίδευση –είναι μάχιμοι αφού είτε είναι ιδιοκτήτες λογιστικών Γραφείων – είτε Επικεφαλής σε μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σίγουρο ότι θα μάθεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, 1260 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν χορήγηση του “ERP” της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2024.

1.
Προϋπολογισμός Δαπανών

Ενότητες 5

1.1

Εξόδων Παραγωγής – Γενικών – Διοικητικών Εξόδων

1.2

Διανομής

1.3

Πωλήσεων

1.4

Marketing

1.5

Χρηματοοικονομικών

2.
Ανάπτυξη της Τεχνικής του Προϋπολογισμού

Ενότητες 5

2.1

Εκμάθηση λειτουργιών του (Cash Flow) καθώς και υπολογισμού του Κεφαλαίου κίνησης βήμα-βήμα

2.2

Ανάλυση ευαισθησίας με διάφορα εναλλακτικά σενάρια στόχου-αποτελέσματος

2.3

Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Επενδύσεων

2.4

Μοντέλα πρόβλεψης των Ισολογισμών-Αποτελεσμάτων και Ταμειακών Ροών με βάση τα στοιχεία των προϋπολογισμών.

2.5

Εκτεταμένη χρήση Excel με Pivot tables για τον αυτόματο υπολογισμό όλων των ανωτέρω

3.
Αξιολόγηση - Παρακολούθηση Budget

Ενότητες 3

3.1

Ανάπτυξη των κυριότερων σημείων της πληρότητας στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού

3.2

Focus στις αποκλίσεις και τρόποι – μέθοδοι αντιμετώπιση τους και πως συμβάλει ο προϋπολογισμός στην μείωση του κόστους και την αύξηση των Κερδών

3.3

Γιατί οι προϋπολογισμοί είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης

4.
Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow) ανά Μήνα Το λογισμικό για τον Ταμειακό Προγραμματισμό λειτουργεί ως εξής:

Ενότητες 3

4.1

Ορίζονται οι όροι είσπραξης από τους πελάτες, και ο επιμερισμός πιστώσεων των πελατών

4.2

Ορίζονται οι όροι πληρωμής των προμηθευτών και ο επιμερισμός των πιστώσεων από τους προμηθευτές

4.3

Με αυτοματοποιημένο τρόπο την σύνδεση των προβλέψεων, πωλήσεων και προμηθειών, και των αντίστοιχων πεδίων του προϋπολογισμού προκύπτει η ταμειακή ροή για όλο το 12μηνο

5.
Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης

Ενότητες 4

5.1

Με την χρήση Excel δίνονται απαντήσεις κάθε μήνα

5.2

Για το ιδανικό ύψος των διαθεσίμων που απαιτούνται

5.3

Για τον απαιτούμενο Τραπεζικό Δανεισμό που χρειαζόμαστε

5.4

Για το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης καθώς και για τις μεταβολές του

6.
Μηνιαία Αποτελέσματα – Ανά Υποκατάστημα – Τα Απαραίτητα για το Λογιστήριο

Ενότητες 7

6.1

Ανάπτυξη μηνιαίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας

6.2

Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων

6.3

Ανάπτυξη τριμηνιαίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας

6.4

Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων

6.5

Ανάπτυξη ετησίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το αντίστοιχα της τριετίας

6.6

Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων

6.7

Εντοπισμός αποκλίσεων, ερμηνεία τους και προτάσεις λύσεων για την διόρθωση τους

7.
Cost-Cutting και Activity-Based Cost Management

Ενότητες 1

7.1

Στην σημερινή εποχή της παγκόσμιας κρίσης η μείωση του κόστους λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις αποτελεί μονόδρομο για την συνέχιση της ύπαρξής τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβούν άμεσα στην εφαρμογή μέτρων μείωσης των περιττών εξόδων καθώς και των απαραίτητων διαρθρωτικών μέτρων (μόνιμου χαρακτήρα) συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας της επιχείρησης σε όλα τα τμήματα.

8.
Τα Κόστη της Επιχείρησης

Ενότητες 13

8.1

Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική

8.2

Έξοδα Πωλήσεων – Μεταφορά – Διανομή

8.3

Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων

8.4

Σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης

8.5

Η εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων

8.6

Κοστολόγηση ανά σύμβαση με πελάτες

8.7

Η δομή του Προϋπολογισμού μιας Εταιρείας

8.8

Αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος κοστολόγησης

8.9

Κοστολόγηση ανά κανάλι διανομής

8.10

Η εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων

8.11

Αποφάσεις για Outsourcing

8.12

Η κοστολόγηση των συμβάσεων

8.13

Ο καθορισμός των παραγόντων κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)

9.
Οι Περιοχές της Σπατάλης

Ενότητες 15

9.1

Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική

9.2

Έξοδα Πωλήσεων – Μεταφορά – Διανομή

9.3

Πληροφορική – Διαχείριση Αρχείων

9.4

Κόστος Εργασίας – Διαχείριση Προσωπικού

9.5

Διοικητικά Έξοδα-Εργασίες Γραφείου-«Χαρτοβασίλειο» – Security

9.6

Λειτουργία Γραμματείας

9.7

Φύρες Παραγωγής – Ποιότητα προϊόντων

9.8

Αγορές – Προμήθειες

9.9

Γενικά Έξοδα ( Γ.Β.Ε .Κόστος Οχημάτων – Ενέργεια – Τηλέφωνα)

9.10

Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου-Αλλαγές – Καινοτομίες

9.11

Σχεδιασμός Προϊόντων – Υπηρεσιών

9.12

Έξοδα προώθησης – προβολής – διαφήμισης

9.13

Οικονομικές λειτουργίες – Χρηματοοικονομικά – Δανεισμός – Κεφάλαιο κίνησης

9.14

Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής – Συντήρηση

9.15

Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης

10.
Εργαλεία, Μεθοδολογίες Μειώσεις Κόστους

Ενότητες 14

10.1

Πίνακας 100 σημείων για μείωση κόστους

10.2

Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI

10.3

Pareto Analysis – Statistical Process Control (SPC) και πρακτικές εφαρμογές

10.4

Value Analysis -Cause and Effects- Brainstorming και πρακτικές εφαρμογές

10.5

Excel Ελέγχου Προϋπολογισμένων δαπανών και Cash Flow και πρακτικές Εφαρμογές

10.6

Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για μείωση κόστους

10.7

Προγραμματισμός και Διαδοχές Παραγωγής

10.8

Τεχνικές μείωσης Αποθέματος

10.9

Εργαλεία Τηλεργασίας

10.10

Προϋπολογισμός – Ανάλυση Νεκρού Σημείου

10.11

Τεχνικές μείωσης Αποθέματος

10.12

Τεχνικές Βελτίωσης Διεργασιών

10.13

Επιλογή Μορφών Χρηματοδότησης

10.14

Στην διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν πρακτικές μελέτες επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων των ενοτήτων του προγράμματος υπό την επίβλεψη των εισηγητών με στόχο την αφομοίωση του 100% του προγράμματος.

Χρηματοδότηση

1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
2. Με δόσεις στο κέντρο μας
3. Kάντε κράτηση στο δωρεάν μάθημα
4. Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Γ4

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,06%, έως και 100%. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Ενάρξεις & Τιμές» στο πάνω μέρος του site μας. Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Πιστοποίηση QTL ΑCTA απο τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Με πιστοποίηση γνώσεων GlobalCert Αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διάρκεια

Κωδικός Τίτλος Σεμιναρίου Διάρκεια Ημερομηνία Έναρξης Μέρες Διεξαγωγής Ώρες Διεξαγωγής Συνολικές Ώρες Εργαζόμενοι & Εταιρείες Φοιτητές & Άνεργοι
Γ4 Cash Flow P.N.L. 1 Μήνας 26/06/2024 Άμεσα μέσω Elearning Δευ-Τετ 18:00-21:15 40 Ώρες 440€ 650€ 400€

Τo πρώτo μάθημα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Κόστος

Εργαζόμενοι & Εταιρείες

40 ώρες 440€ 550€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 1 μήνας

Φοιτητές & Άνεργοι

40 ώρες 400€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 1 μήνας

Τα μοναδικά Σεμινάρια Λογιστικής με 5 Πιστοποιήσεις

Όλες οι πιστοποιήσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου Power Tax Training

Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Εκπαιδευτική συνεργασία Power Tax training και ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Περισσότερα
Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Πιστοποίηση Global Advanced

Πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων Global Advanced από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα
Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία EFM μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα
Πιστοποίηση Δαναός

Πιστοποίηση από DANAOS SHIPPING

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία DANAOS & Power Tax Training  μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επ.1

Πιστοποίηση για το Γ4 Cash Flow, P.N.L Power Tax Training Σεμιναρια Λογιστικής

Τι λένε οι μαθητές

5.0

Βαθμολογία

100%
0%
0%
0%
0%

Παρακολούθησα το σεμινάριο που αναφέρετε στο Cash Flow – Προϋπολογισμοί. Κατάλαβα τα πάντα γύρω από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει καλό μάθημα; Συγχαρητήρια στον καθηγητή που μας μετέδωσε τις γνώσεις του και στο Power-Tax-Training που μας προσφέρει ένα τέτοιο σεμινάριο.

Θανάσης Παππάς, Οικονομολόγος

Το σεμινάριο είναι αρκετά καλό και ο καθηγητής κατανοητός.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έμαθα πρακτικά τις τεχνικές πρόβλεψης εσόδων εξόδων. Το σεμινάριο και το Σπουδαστήριο εξαιρετικά.

ΒΛΑΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και άριστη συνεργασία. Πολύ κατανοητά και αναλυτικά όλα τα δεδομένα του εκπαιδευτικού υλικού

Ορφέας Σκουφάς

Καταρτισμένο προσωπικό. Αξιόλογο σεμινάριο

Χαρίλαος Πανταζόπουλος

Επεξηγηματικά και αναλυτικά τα μαθήματα παρακολούθησης και σε πολύ καλή τιμή.

Γιώργος Χαραλάκης

Όμορφος χώρος και πολύ καλές τιμές.

Βαγγέλης Νικάδημος

Εξαιρετική δουλειά με δομή και περιεχόμενο

Αφροδίτη Πασχαλίδου

Αξιόπιστο κέντρο και οργανωμένα σεμινάρια

Γιάννα Φουρναροπούλου

2 Μαθήματα Εντελώς Δωρεάν Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

1 ή 2 ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ανάλογα το Σεμινάριο

Κάντε τώρα την εγγραφή σας και παρακολουθήστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ το 1 ή τα 2 πρώτα μαθήματα

4 Τρόποι Παρακολούθησης

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Συμπληρώστε την αίτηση σας, χωρίς καμία υποχρέωση!

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.
Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια