Ανθρώπινο Δυναμικό – HRM

Κωδ: Δ2

Ελληνικά

Έναρξη 17 Απριλίου 2024

100% Elearning

Πιστοποίηση

Το σεμινάριο αυτό θα εξοπλίσει τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τον επιχειρηματία ή όποιον άλλο από την διοικητική ομάδα μιας επιχείρησης να παρακολουθεί με εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και με ανάλογα "εργαλεία", φόρμες, έντυπα, διαδικασίες και ικανότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης όσον αφορά τον χειρισμό του ανθρωπίνου δυναμικού της.

YouTube video

Σκοπός

  • Η συνεισφορά των προϊσταμένων και των managers δεν μετριέται από τις γνώσεις τους, αλλά από το αν οδηγούν σε αλλαγή του τρόπου σκέψης και δράσης των άλλων με τελικό αποτέλεσμα την επίτευξη των εταιρικών στόχων αλλά και την ανάπτυξη των ανθρώπων τους
  • Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος επιχειρηματικός κόσμος επηρεάζει άμεσα την λειτουργία των επιχειρήσεων, Η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό ιστό στην σημερινή αγορά. Επίσης, περισσότερο σήμερα από κάθε άλλη εποχή το “ανθρώπινο κεφάλαιο” αναγνωρίζεται σαν τον κυριότερο παράγοντα επιτυχίας κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτων μεγέθους.
  • Οι διευθύνσεις Ανθρωπίνων Πόρων απέκτησαν τελικά την βαρύτητα που οι σημερινές συνθήκες απαιτούν, πολλές όμως επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα, τους πόρους να δημιουργήσουν μια τέτοια ολοκληρωμένη διεύθυνση έτσι ώστε ο βασικός χειρισμός τέτοιων θεμάτων αλλά και ο τελικός λόγος να πέφτει στους ώμους του επιχειρηματία, του προϊστάμενου λογιστηρίου, του οικονομικού διευθυντή ή σε όποιο άλλο υπάλληλο στέλεχος θα μπορούσε να εμπλακεί και να συνεισφέρει.
  • Για να πετύχουν όμως, αυτό πρέπει να αποκτήσουν την γνώση και την ικανότητα να μεταφέρουν και να εντάξουν στην επιχείρηση τα “HR συστήματα” με μια πρακτική/ρεαλιστική και αποτελεσματική μορφή.
Που αποσκοπεί το σεμινάριο
  • Το σεμινάριο αυτό θα εξοπλίσει τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τον επιχειρηματία ή όποιον άλλο από την διοικητική ομάδα μιας επιχείρησης να παρακολουθεί με εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και με ανάλογα “εργαλεία”, φόρμες, έντυπα, διαδικασίες και ικανότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης όσον αφορά τον χειρισμό του ανθρωπίνου δυναμικού της.
  • Μέσω του προγράμματος “Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού” θα δουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών λειτουργιών μιας Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια σύγχρονη επιχείρηση.
  • Θα παρουσιαστεί, θα αποκωδικοποιηθεί, και θα αντιληφθούν την πρακτική μορφή και τον τρόπο λειτουργίας μιας μοντέρνας Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και το πως σχεδιάζονται και υλοποιούνται γενικά τα HRM συστήματα στην σημερινή επιχείρηση.

ΔΩΡΕΑΝ τo 1o μάθημα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

6 Ενότητες

400 Σελίδες Ύλης

30 Ώρες

5 Εβδομάδες

Παρέχεται Πιστοποίηση

Έως & 4 άτοκες δόσεις

ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

210-6231894

Γιατί Εμάς

6 Λόγοι για να μας επιλέξετε

Πιστοποιημένα Σεμινάρια κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Πιστοποιημένα Σεμινάρια από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πιστοποιημένα Σεμινάρια  από τον Βρετανική NOCN, το αναγνωρίζουν και το εμπιστεύονται εκπαιδευτικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Οι Έμπειροι καθηγητές μας έχουν πολυετή Εμπειρία στην Εκπαίδευση –είναι μάχιμοι αφού είτε είναι ιδιοκτήτες λογιστικών Γραφείων – είτε Επικεφαλής σε μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σίγουρο ότι θα μάθεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, 1260 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν χορήγηση του “ERP” της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2024.

1.
Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ενότητες 3

1.1

Εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

1.2

Βασικές Αρμοδιότητες και λειτουργίες της Διεύθυνσης Ανθρώπιινου Δυναμικού

1.3

Ο σύγχρονος ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

2.
Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ενότητες 6

2.1

Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού

2.2

Ανάλυση εργασίας

2.3

Περιγραφή θέσης εργασίας

2.4

Αρχιτεκτονική της Περιγραφής Θέσης Εργασίας

2.5

Έντυπα και Υποδείγματα Περιγραφών θέσεων

2.6

Απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, λοιπά χαρακτηριστκά θέσεων (Skills & Competencies)

3.
Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού

Ενότητες 7

3.1

Πηγές, μέθοδοι και διαδικασίες προσέλκυσης εργαζομένων

3.2

Προσελκύοντας ταλέντα από την αγορά

3.3

Τεχνικές και διαδικασίες επιλογής προσωπικού

3.4

Αξιολόγηση Βιογραφικού Σημειώματος

3.5

Είδη και τεχνικές συνέντευξης επιλογής εργαζομένων

3.6

Υποδοχή & ένταξη νέων υπαλλήλων (induction programs)

3.7

Παράγοντες που επηρεάζουν την προσέλκυση και επιλογή εργαζομένων

4.
Ανάπτυξη και Εκπαίδευση

Ενότητες 6

4.1

Προσδιορισμός και ανάλυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

4.2

Προσεγγίσεις και μέθοδοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης

4.3

Ανάπτυξη ταλέντων

4.4

Επιλογή, σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης

4.5

Αξιολόγηση παρεμβάσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης

4.6

Προγράμματα ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ – 0,24%

5.
Διοίκηση και αξιολόγηση απόδοσης

Ενότητες 6

5.1

Διοίκηση απόδοσης: σκοπός και σύγχρονες τάσεις

5.2

Στοχοθεσία, follow-up, feedback

5.3

Συστήματα αξιολόγησης απόδοσης

5.4

Επιλογή και σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης απόδοσης: στόχοι, κριτήρια και διαδικασία

5.5

Εκτίμηση δυνατοτήτων (performance / potential)

5.6

Συνάντηση αξιολόγησης

6.
Αποδοχές, Παροχές και κίνητρα

Ενότητες 5

6.1

Στόχοι, περιορισμοί και προϋποθέσεις επιτυχίας συστημάτων αποδοχών και παροχών

6.2

Μέθοδοι προσδιορισμού βασικών αποδοχών

6.3

Είδη μεταβλητών αποδοχών

6.4

Είδη παροχών

6.5
  • Συστήματα κινήτρων
7.
Επιπλέον σχετικά με το HRM θέματα

Ενότητες 6

7.1

Παρακίνηση εργαζομένων

7.2

Έρευνες γνώμης εργαζομένων

7.3

Στρες και burnout syndrome

7.4

HR Metrics: χρησιμότητα, κατηγορίες, επιλογή και παρακολούθηση

7.5

Πληροφοριακά συστήματα HRM: φιλοσοφία, δομή, ανάπτυξη, συντήρηση, σύγχρονες τάσεις, πρακτική εξάσκηση

7.6

Λήξη Συνεργασίας και exit interview

Χρηματοδότηση

1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
2. Με δόσεις στο κέντρο μας
3. Kάντε κράτηση στο δωρεάν μάθημα
4. Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 4 άτοκες δόσεις για το Δ2

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,06%, έως και 100%. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Ενάρξεις & Τιμές» στο πάνω μέρος του site μας. Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Πιστοποίηση QTL ΑCTA απο τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Με πιστοποίηση γνώσεων GlobalCert Αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διάρκεια

Κωδικός Τίτλος Σεμιναρίου Διάρκεια Ημερομηνία Έναρξης Μέρες Διεξαγωγής Ώρες Διεξαγωγής Συνολικές Ώρες Εργαζόμενοι & Εταιρείες Φοιτητές & Άνεργοι
Δ2 Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού HR 1 Μήνας 17/04/2024 Άμεσα μέσω Elearning Δευ-Τετ 18:00-21:15 32 Ώρες 440€ 650€ 400€

Τo πρώτo μάθημα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Κόστος

Εργαζόμενοι & Εταιρείες

32 ώρες 440€ 700€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 1 μήνας

Φοιτητές & Άνεργοι

32 ώρες 400€

Ενημερωθείτε για τις Ενάρξεις αναλυτικά

Διάρκεια 1 μήνας

Τα μοναδικά Σεμινάρια Λογιστικής με 5 Πιστοποιήσεις

Όλες οι πιστοποιήσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου Power Tax Training

Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός-ΑΠΘ

Εκπαιδευτική συνεργασία Power Tax training και ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Περισσότερα
Global Cert Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Πιστοποίηση Global Advanced

Πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων Global Advanced από την GlobalCert, κορυφαίο φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα
nocn part of nocn group

Βρετανική πιστοποίηση από τον NOCN

Το NOCN το αναγνωρίζουν και το εμπιστεύονται εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εργοδότες αλλά και εκατομμύρια σπουδαστές σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερα
Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποίηση από την Λογιστική Εταιρεία EFM

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία EFM μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα
Πιστοποίηση Δαναός

Πιστοποίηση από DANAOS SHIPPING

Πιστοποιημένο από την Εταιρεία DANAOS & Power Tax Training  μέσω αποκλειστικής συνεργασίας. Εκπαιδευτικό του κέντρο για την Ελλάδα.

Περισσότερα

Πιστοποίηση

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επ.1

Πιστοποίηση για το Δ2 Ανθρώπινο Δυναμικό - HRM Power Tax Training Σεμιναρια Λογιστικής

Τι λένε οι μαθητές

4.95

Βαθμολογία

90.6%
9.4%
0%
0%
0%

Παρακολούθησα το σεμινάριο των Εργατικών και το HR. Με βοήθησε να καταλάβω το 100% της εργασίας μου και να μην κάνω μηχανικές κινήσεις. Η καθηγήτρια πάρα πολύ καλή… Απίστευτη!

Γεωργία Σοφιανού, Β.Λογιστή

Το σεμινάριο στο σύνολο του ήταν εξαιρετικό, οι σημειώσεις της εισηγήτριας ήταν στοχευμένες και οι σημειώσεις της σχολής ήταν πολύ βοηθητικές. Η εισηγήτρια ήταν πολύ καλή, με μεταδοτικότητα και πολλές γνώσεις στο αντικείμενό της. Κοινωνική και προσιτή.

Θεοδώρα Μιχαήλ, Ιδ.Υπάλληλος

Τα καλύτερα σημεία του προγράμματος ήταν το recruiting,το training and benefits και η ανάλυση αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα ήθελα να προστεθεί και το πρακτικό μέρος ακόμα περισσότερο στο μάθημα.

Σπύρος Εμμανουήλ, Ιδ. Υπάλληλος

Η εισηγήτρια ήταν ευγενική, πρόσχαρη, επεξηγηματική, άμεση στην επικοινωνία, εξυπηρέτηση και επίλυση ερωτήσεων. Λόγω της πολύ καλής εμπειρίας που αποκόμισα παρακολουθώντας το σεμινάριο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω του οποίου δίνεται μια πολύ καλή γενική εικόνα για το φάσμα του hr αντιλαμβανόσουν πλήρως τις υποχρεώσεις ενός hr εργαζόμενου. Αυτό που θα επιθυμούσα θα ήταν να γίνει ακόμα πιο πρακτικό το σεμινάριο με ασκήσεις ή παραδείγματα όπως πχ. πως οργανώνεται και υλοποιείται μια συνέντευξη από έναν hr.

Ηλίτσα Μπάδα, Ιδ.Υπάλληλος

Με ικανοποίησε ιδιαίτερα η εκτενής παράθεση πολλών παραδειγμάτων στο σεμινάριο, η μεγάλη μεταδοτικότητα της εισηγήτριας, η εμπεριστατωμένη επίλυση των αποριών, καθώς και το πολύ καλό και εύστοχο διδακτικό υλικό. Δεν υπήρξε κάτι που να μου άφησε αρνητική εντύπωση. Η διδάσκουσα κυρία Ορφανού μου άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Εκτός από έμπειρη και ικανότατη επαγγελματίας, είναι μια εξαιρετική εισηγήτρια. Πάντα διαθέσιμη για συζήτηση και επίλυση αποριών, επικοινωνιακή και προσιτή και με μεγάλη ικανότητα εμβάθυνσης στην πληροφορία. Ήταν πάντα υποστηρικτική και μας παρακινούσε να διατυπώνουμε σκέψεις και προβληματισμούς.

Ηλίας Βρεττός, Ιδ. Υπάλληλος

Άμεσο και πολυ κατανοητό! Η παρακολουθηση ήταν ευχάριστη, καθόλου κουραστική κ αν και αι παρακολουθησα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ένιωθα σα να ήμουν εκεί διότι υπήρχε μια μορφή συζήτησης των θεμάτων. Η εισηγήτρια πολυ εμπειρη, χαμογελαστη και με μεγάλη μεταδοτικοτητα!

Ευαγγελία Μηλιώνη

Με βοήθησε πολυ για την εξέλιξη της καριέρας μου

Μαρία Πλέσσα

έμεινα απολυτα ικανοποιημένη, και στο μέλλον θα λάβω μέρος και σε άλλα σεμινάρια.

STELLA PAPAMELETI

Υπέροχο σεμινάριο, ωραία δομή Έμαθα πολλά για τις επιχειρήσεις, και τις αξιολογήσεις προσωπικού Η εισηγήτρια άριστη και με μεγάλη μεταδοτικότητα.

Ελίνα Πατρινού Πτυχιούχος ψυχολογίας

2 Μαθήματα Εντελώς Δωρεάν Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

1 ή 2 ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ανάλογα το Σεμινάριο

Κάντε τώρα την εγγραφή σας και παρακολουθήστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ το 1 ή τα 2 πρώτα μαθήματα

4 Τρόποι Παρακολούθησης

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Συμπληρώστε την αίτηση σας, χωρίς καμία υποχρέωση!

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.
Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια