Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού HRM

Στόχος Ημερίδας

“Η συνεισφορά των προϊσταμένων και των managers δεν μετριέται από τις γνώσεις τους, αλλά από το αν οδηγούν σε αλλαγή του τρόπου σκέψης και δράσης των άλλων με τελικό αποτέλεσμα την επίτευξη των εταιρικών στόχων αλλά και την ανάπτυξη των ανθρώπων τους”

Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος επιχειρηματικός κόσμος επηρεάζει άμεσα την λειτουργία των επιχειρήσεων, Η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό ιστό στην σημερινή αγορά. Επίσης, περισσότερο σήμερα από κάθε άλλη εποχή το “ανθρώπινο κεφάλαιο” αναγνωρίζεται σαν τον κυριότερο παράγοντα επιτυχίας κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτων μεγέθους.

Οι διευθύνσεις Ανθρωπίνων Πόρων απέκτησαν τελικά την βαρύτητα που οι σημερινές συνθήκες απαιτούν, πολλές όμως επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα, τους πόρους να δημιουργήσουν μια τέτοια ολοκληρωμένη διεύθυνση έτσι ώστε ο βασικός χειρισμός τέτοιων θεμάτων αλλά και ο τελικός λόγος να πέφτει στους ώμους του επιχειρηματία, του προϊστάμενου λογιστηρίου, του οικονομικού διευθυντή ή σε όποιο άλλο υπάλληλο στέλεχος θα μπορούσε να εμπλακεί και να συνεισφέρει.

Για να πετύχουν όμως, αυτό πρέπει να αποκτήσουν την γνώση και την ικανότητα να μεταφέρουν και να εντάξουν στην επιχείρηση τα “HR συστήματα” με μια πρακτική/ρεαλιστική και αποτελεσματική μορφή.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη επιχειρήσεων

Διευθυντές HRM

Στελέχη υπεύθυνα για την διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων και τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος του τμήματός τους

Στελέχη των υπολοίπων Διευθύνσεων που έχουν την ευθύνη εφαρμογής πολιτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και της βελτίωσης του εργασιακού κλίματος Το σεμινάριο αυτό θα εξοπλίσει τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τον επιχειρηματία ή όποιον άλλο από την διοικητική ομάδα μιας επιχείρησης να παρακολουθεί με εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και με ανάλογα “εργαλεία”, φόρμες, έντυπα, διαδικασίες και ικανότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης όσον αφορά τον χειρισμό του ανθρωπίνου δυναμικού της. Μέσω της εκπαιδευτικής αυτής ενότητας “Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ” θα δουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών λειτουργιών μιας Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Θα παρουσιαστεί, θα αποκωδικοποιηθεί, και θα αντιληφθούν την πρακτική μορφή και τον τρόπο λειτουργίας μιας μοντέρνας Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και το πως σχεδιάζονται και υλοποιούνται γενικά τα HRM συστήματα στην σημερινή επιχείρηση.

Αναλυτική Παρουσίαση Ημερίδας

Δείτε όλα τα περιεχόμενα

1.
Ο νέος ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων

Ενότητες 7

1.1

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και προγραμματισμός των Ανθρωπίνων Πόρων

1.2

Ανάλυση εργασίας

1.3

Προδιαγραφή – Περιγραφή θέσης εργασίας

1.4

Περιγραφή ή Περίγραμμα Θέσης; (Job description or Job Outline?)

1.5

Αρχιτεκτονική της Περιγραφής Θέσης Εργασίας

1.6

Αρχιτεκτονική της Περιγραφής Θέσης Εργασίας

1.7

Απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, λοιπά χαρακτηριστκά θέσεων (Skills & Competencies)

2.
Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού

Ενότητες 4

2.1

Προσελκύοντας ταλέντα από την αγορά

2.2

Πηγές, μέθοδοι άντλησης και συστήματα επιλογής προσωπικού

2.3

Σημασία, Χρήση “ανάγνωση” των βασικών πληροφοριών του Βιογραφικού Σημειώματος

2.4

Η συνέντευξη ως βασική λειτουργία arrow yellow Υποδοχή & ένταξη νέων υπαλλήλων (induction programs)

 

3.
Εντοπισμός - Αξιολόγηση & Ανάπτυξη εργαζομένων

Ενότητες 3

3.1

Τρόπος / συστήματα εντοπισμού και ανάπτυξης ταλέντων

3.2

Εκτίμηση των δυνατοτήτων εξέλιξης υπαλλήλων

3.3

Δημιουργία “career path” για τους “potentials” μιας επιχείρησης

4.
Ανάπτυξη και Εκπαίδευση

Ενότητες 5

4.1

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών αναγκών μιας επιχείρησης

4.2

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

4.3

Επιλογή εκπαιδευτικών και άλλων μεθόδων ανάπτυξης

4.4

On the job Training – Coaching / Directing κ.α

4.5

Προγράμματα ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ – 0,24%

5.
Αμοιβές, Παροχές και συστήματα κινήτρων

Ενότητες 5

5.1

Σταθερές – Μεταβλητές αμοιβές

5.2

Δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων αμοιβής

5.3

Η αξιολόγηση της απόδοσης εργασίας και οι τρόποι αρχειοθέτηση των εργαζομένων

5.4

Η σωστή παρακίνηση – υποκίνηση (Στόχος και υποκίνηση)

5.5

Κίνητρα και παράγοντες παραμονής στην επιχείρηση

6.
Επιπλέον σχετικά με το HRM θέματα

Ενότητες 7

6.1

Συναισθηματική Νοημοσύνη

6.2

Στρατηγική μιας επιτυχημέννης διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων

6.3

Ανάλυση ελλείψεων ενός Συστήματος HRM

6.4

Εργατικό Δίκαιο: ΣΣΕ, πρόσληψη, απόλυση, αμοιβές εργαζομένων

6.5

Reports προς την διοίκηση

6.6

Παρέχονται εργαλεία υπό μορφή Check List και Excel

6.7

Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με μελέτες περίπτωσης ώστε να επιτυγχάνεται η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε δεδομένα επιχειρήσεων.

7.
Β' Mέρος Προγράμματος

Ενότητες 18

7.1

Είδη αποδοχών & Εναλλακτικές μορφές εργασίας

7.2

Σύμβαση εργασίας – Καθορισμός Μισθού

7.3

Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη

7.4

Κανονισμός Εργασίας

7.5

Προστασία προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας

7.6

Πνευματικά δικαιώματα και εργαζόμενοι

7.7

Εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες

7.8

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

7.9

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

7.10

Εργατικό ατύχημα

7.11

Διαχείριση αλλαγής στο εργασιακό περιβάλλον

7.12

Διαχείριση κρίσεων και επίλυση προβλημάτων εργοδότη – εργαζομένων

7.13

Καταγγελία σύμβασης εργασίας

7.14

Νομικό καθεστώς ομαδικών απολύσεων

7.15

Απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους

7.16

Υπαίτια παράβαση υποχρεώσεων από τη σύμβαση εργασίας

7.17

Υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζόμενου μετά τον λήξη της σύμβασης

7.18

Απόλυση λόγω συνταξιοδότησης

4 Τρόποι Παρακολούθησης

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Επιπλέον Παροχές

2 Λόγοι για να Επιλέξετε τη Συγκεκριμένη Ημερίδα.

Έκπτωση 10%

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.

Τρίτη Συμμετοχή Δωρεάν

Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Για τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης του site, χρησιμοποιούμε cookies. Περισσότερες πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο