Ημερίδα Φορολογίας Νομικών Προσώπων

Στόχος Ημερίδας

Η πλήρης επικαιροποίηση των γνώσεων σας για το σύνολο της φορολογίας νομικών οντότητων με όλες τις αλλαγές που ισχύουν για την συμπλήρωση δηλώσεων 2015 Πλήρης ενημέρωση για τις τελευταίες αλλαγές του Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Νόμος 4172/2013 – μετά τις σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν με τους νόμους 4223/2013, 4254/2014, 4305/2014, 4316/2014, 4321/2015, 4328/2015, 4330/2015, 4334/2015 και 4336/2015 που ρυθμίζουν τη φορολογία εισοδήματος των νομικών οντότητων

Σε Ποιους Απευθύνεται

1.Σε αποφοίτους Οικονομικών Σχολών
2.Bοηθούς λογιστών
3.Λογιστές
4.Προϊσταμένους και Στελέχη του τμήματος Λογιστηρίου

Αναλυτική Παρουσίαση Ημερίδας

Δείτε όλα τα περιεχόμενα

1.
Θεματικές Ενότητες

Ενότητες 18

1.1

Αντικείμενο της φορολογίας & Απαλλασσόμενα νομικές Οντότητες

1.2

Υποκείμενα του φόρου – Μόνιμη εγκατάσταση

1.3

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1.4

Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες

1.5

Φορολογικές Αποσβέσεις,

1.6

Επισφαλείς απαιτήσεις

1.7

Μεταφορά ζημιών (πότε διαγράφονται)

1.8

Μερίσματα (κανόνες και περιορισμοί)

1.9

Ανάλυση Οδηγιών σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων καθώς και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών (σχετ. Πολ. 1039/2015)

1.10

Κράτη μή συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

1.11

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (σχετ.Πολ. 1042/2015)

1.12

Φορολογικός συντελεστής

1.13

Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

1.14

Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου

1.15

Φορολογική αντιμετώπιση των αφορολόγητων αποθεματικών με βάση το άρθρο 72 του Ν. 4172/ 2013

1.16

Μεταβατικές διατάξεις

1.17

Φορολογικό έτος

1.18

Πρακτικά παραδείγματα με συμπλήρωση σχετικών Εντύπων -Ε3, ΕΝ κλ.

4 Τρόποι Παρακολούθησης

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Επιπλέον Παροχές

2 Λόγοι για να Επιλέξετε τη Συγκεκριμένη Ημερίδα.

Έκπτωση 10%

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.

Τρίτη Συμμετοχή Δωρεάν

Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.
Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια