Power Tax Training Main Image Banner

Τα “SOS” της διόρθωσης επιφάνειας ακινήτων στους δήμους

Τα “SOS” της διόρθωσης επιφάνειας ακινήτων στους δήμους

Διορία έως τις 31 Αυγούστου, μετά και την τελευταία παράταση που δόθηκε, έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να εκμεταλλευτούν την έκτακτη ρύθμιση για τη διόρθωση της επιφάνειας των ακινήτων τους με απαλλαγή από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Η απαλλαγή από τις αναδρομικές χρεώσεις ισχύει για την περίοδο έως και το τέλος του 2019.

Οι αιτήσεις για τη διόρθωση της επιφάνειας είναι μια πολύ απλοποιημένη διαδικασία, καθώς πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση www.kedke.gr, και μάλιστα χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών. Οι φορολογούμενοι που δεν θα διορθώσουν την επιφάνεια των ακινήτων τους θα εντοπιστούν κατά τη μελλοντική μεταβίβαση των ακινήτων και θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικές χρεώσεις 5ετίας.

 

  1. Ποιος δικαιούται να υπαχθεί στη ρύθμιση για τη διόρθωση της επιφάνειας ακινήτων;

Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχει κάθε ιδιοκτήτης κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει δηλωμένο στον οικείο δήμο, καθώς και κάθε ιδιοκτήτης που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

  1. Ποιες επιφάνειες ακινήτων υπάγονται στη ρύθμιση αυτή;

Η ρύθμιση αυτή καλύπτει ενδεικτικά τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς, τις επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία, αλλά και τις επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.

  1. Τι δικαιούται να κάνει κάθε ιδιοκτήτης και γιατί;

Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων του, ηλεκτροδοτούμενων και μη. Με τη δήλωση αυτή θα απαλλαγεί από όλες τις αναδρομικές οφειλές πολλών ετών και από οποιοδήποτε πρόστιμο ή προσαύξηση, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαίρετων ακινήτων.

  1. Από ποιες κατηγορίες φόρων και τελών απαλλάσσει αναδρομικά η ρύθμιση αυτή;

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους δήμους της χώρας, ήτοι τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

  1. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές;

Η προθεσμία που ορίζει η διάταξη αυτή είναι μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.

  1. Ποια είναι τα οφέλη της εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στην “Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων” για τους υπόχρεους;

Η απαλλαγή από πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που προκύπτουν από την υποβολή των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η/1/2020, με εξαίρεση το ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

  1. Πού και πώς πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές;

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή που ονομάζεται “Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων” και έχει τεθεί σε λειτουργία από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/. Για να εισέλθει κάποιος σε αυτήν και να διεκπεραιωθεί η διαδικασία δήλωσης των “ξεχασμένων” τετραγωνικών, απαιτούνται τα ακόλουθα τέσσερα βήματα, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:

Βήμα 1: Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβασης) στο Taxisnet.

Βήμα 2: Δημιουργία μίας δήλωσης για κάθε ακίνητο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων, επιλέγοντας αρχικά τον δήμο στον οποίο ανήκει.

Βήμα 3: Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα με τα πραγματικά.

– Βήμα 4: Υποβολή της δήλωσης.

Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί με τους κωδικούς που έχει για να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του Taxisnet να εισέρχεται και στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώνει υπεύθυνα στον οικείο δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9.

Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών σε καμία υπηρεσία, ούτε η συν υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

  1. Τι θα συμβεί αν δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα, μέχρι 31/8/2020, τα πρόσθετα εμβαδά;

Μετά τη λήξη της προθεσμίας οικειοθελούς δήλωσης θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

  1. Τι σημαίνουν οι καταστάσεις της δήλωσής μου;

Μια δήλωση μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις:

Προσωρινά αποθηκευμένη: Έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία της δήλωσής σας και την έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή, χωρίς όμως να την έχετε αποστείλει στον οικείο δήμο.

Έχει υποβληθεί: Έχετε επιλέξει οριστικοποίηση της δήλωσης και την έχετε αποστείλει στον οικείο δήμο.

Σε επεξεργασία: Αρμόδιος υπάλληλος του οικείου δήμου έχει ξεκινήσει την επεξεργασία της δήλωσής σας. Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείτε πλέον να την επεξεργαστείτε ή να τη διαγράψετε.

Ολοκληρώθηκε: Αρμόδιος υπάλληλος του οικείου δήμου έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία της δήλωσής σας.

– Απορρίφθηκε: Αρμόδιος υπάλληλος του οικείου δήμου απέρριψε τη δήλωσή σας.

  1. Έχω κάνει δήλωση. Μπορώ να την επεξεργαστώ;

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια δήλωσή σας, θα πρέπει:

– Είτε να μην έχει οριστικοποιηθεί.

– Είτε να έχει οριστικοποιηθεί, αλλά να μη βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε αναίρεση οριστικοποίησης, να προχωρήσετε στις αλλαγές που θέλετε, να την αποθηκεύσετε προσωρινά και να την οριστικοποιήσετε ξανά.

 

Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια