Δημιουργήστε το βιογραφικό σας στα Αγγλικά

Δημιουργήστε το βιογραφικό σας στα Αγγλικά

Η δημιουργία ενός βιογραφικού στα Αγγλικά πολλές φορές αποτελεί ένα δύσκολο έργο για τον υποψήφιο. Ένα βιογραφικό σημείωμα που έχει συνταχθεί με σωστά και επαγγελματικά Αγγλικά μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον του μελλοντικού εργοδότη και να αποκτήσει προβάδισμα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Παρακάτω θα βρείτε λέξεις και φράσεις που μπορούν να κάνουν το βιογραφικό σας αλλά και την συνοδευτική επιστολή πιο αποτελεσματικά.

curriculum vitae

Supported customers/colleagues with . . . Achieved Adaptable Administered Advised Analysed Arranged Assessed Broadened Built Capable Collated Communicated Competent Completed Composed Consistent Consulted Controlled Co-ordinated Created Customer Focused Dedicated Delegated Demonstrated Designed Determined Developed Devised Diagnosed Diligent Directed Distributed Effective Efficient Eliminated Enabled Encouraged Engineered Ensured Established Evaluated Expanded Experienced Expertise Facilitated Flexible Focused Generated Goal Oriented Guided Hard-Working Helpful Honest Identifieduced Implemented Improved Influenced Initiated Instigated Ιnstructed Interacted Introduced Keen Launched

Led Liaised Managed Maintained Mediated Minimised Modernised Monitored Motivated Negotiated Networked Operated Organised Participated Performed Persuaded Planned Presented Pro-Active Processed Produced Productive Proficient Profitable Programmed Promoted Proposed Provided Qualified Quantified Reacted Recommended Refined Repaired Represented Researched Resourceful Resolved Responded Restored Revamped

Reviewed Significant Simplified Solved Specialised Streamlined Strengthened Successful Supervised Thorough Trained Transformed Trustworthy Undertook Unsupervised Valued Versatile Volunteered Willing

More than …years extensive and diverse experience in . . .
Initially employed to/joined organisation to specialise in . . .
Demonstrated skills in . . .
Experienced in all facets/phases/aspects of . .
Extensive academic/practical background in . .
Promoted to . . .
In charge of implementing . . .
Proven track record in . . .
Knowledge of . ./experienced as . . .
Experience involved/included . . .
Extensive training/involvement in . . .
Successful in/at developing . . .
Constant interaction with . . .
Reported to senior management when . . .
Provided technical assistance to . . .
Disseminated results of analysis . . .
Worked closely with . . .
Instrumental in . . .
Succeeded in . . .
Familiar with . . .
Planned and managed . . .

Initiated financial savings by . . .
Researching, assessing and synthesising. . .

Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια