Παναγιώτης Κοτσιλάρας

Παναγιώτης Κοτσιλάρας
Σύντομο Βιογραφικό

Ορκωτός Λογιστής,
Βασικό στέλεχος σε ελεγκτική Εταιρεία
μέλος μεγάλης ξένης αλυσίδας.

Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια