Power Tax Training Main Image Banner

Έρχεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής – Πώς θα είναι και ποιους αφορά

Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Έρχεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής – Πώς θα είναι και ποιους αφορά

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η φορολογική διοίκηση το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Αμέσως μετά θα ενεργοποιηθεί με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής καθώς στοχευμένοι έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στα διόδια, έδειξαν ότι άλλα γράφει το δελτίο αποστολής και άλλα μεταφέρονται. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καθόλου δελτίο αποστολής. Με τη νέα διαδικασία θα ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων όπως για παράδειγμα οικοδομής και αγροτικά. Όπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα παρέχει, σε πραγματικό χρόνο, τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να γνωρίζει την παραγγελία και τον προορισμό της. Οι ελεγκτές μπορούν να ελέγξουν αμέσως εάν έγινε η παράδοση, τα παραστατικά αλλά και τους εργαζόμενους εάν είναι δηλωμένοι στην ΕΡΓΑΝΗ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορισμός φοροδιαφυγής αλλά και της αδήλωτης εργασίας.

Όπως προαναφέρθηκε το σχέδιο της υπουργικής απόφασης για το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου η φορολογική διοίκηση να ακούσει τις απόψεις των εμπλεκομένων και πώς είναι καλύτερο να εφαρμοσθεί. Ουσιαστικά η ΑΑΔΕ στοχεύοντας στη διευκόλυνση επαγγελματιών και των επιχειρήσεων και στην εξοικείωσή τους με τις δυνατότητες της πλατφόρμας myDATA και τις νέες διαδικασίες, βάζει στη διαβούλευση την απόφαση με τις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθήσουν σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή διακίνηση αγαθών.

Παράλληλα, στην τελική ευθεία είναι και το ψηφιακό πελατολόγιο με το οποίο θα υποχρεωθούν διάφορες επαγγελματικές ομάδες να το τηρούν. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά και στον καλύτερο έλεγχο από τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες το ψηφιακό πελατολόγιο θα αφορά τα catering, camping, τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιωτικά σχολεία, κλινικές και θεραπευτήρια, τα διαγνωστικά κέντρα, γιατρούς, δικηγόρους κλπ.

Επί της ουσίας, το ψηφιακό πελατολόγιο θα είναι ένα λογιστικό πρόγραμμα που θα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και θα είναι διασυνδεδεμένο με το Τaxis προκειμένου να μην μπορεί να παραβιαστεί και να αλλοιωθούν τα δεδομένα.

Έρχεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής - Πώς θα είναι και ποιους αφορά

Με αυτόν τον τρόπο θα καταχωρείται ο αριθμός των πελατών κάθε επαγγελματία και θα συγκρίνεται με τον αριθμό των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδονται. Εφόσον διαπιστώνεται ότι σε μια επαγγελματική εγκατάσταση δηλώνεται περιορισμένος αριθμός πελατών, τότε αυτό θα αποτελεί κριτήριο για την πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου.

Το ψηφιακό πελατολόγιο σε δεύτερη φάση θα διασυνδεθεί με τα MyDATA, με τον έλεγχο να μπορεί να γίνεται και από το γραφείο του ελεγκτή και να διασταυρώνει εάν και πότε για παράδειγμα κάποιος επισκέφθηκε τον γιατρό του.

Εκτός από τα ψηφιακά πελατολόγιο, έρχονται και η ψηφιακή-ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ηδη είναι σε εξέςλιξη οι συζητήσεις με την Ε.Ε. προκειμένου να της επιτραπεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σήμερα ή έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι προαιρετική. Σημειώνεται ότι και σε επίπεδο Ε.Ε. συστήνεται η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής κυρίως στον ΦΠΑ.

Έρχεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής - Πώς θα είναι και ποιους αφορά

Στην Ελλάδα στην καλύτερη περίπτωση θα εφαρμοσθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Μέχρι τότε, για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

-Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, περιορίζεται κατά δύο έτη. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος παραγραφής ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων περιορίζεται στα τρία χρόνια για τον εκδότη του τιμολογίου ενώ όφελος έχει και ο λήπτης για τον οποίο ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στα τέσσερα χρόνια.

– Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%.

– Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100%.

– Η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε 45 ημέρες (από 90 ημέρες).

Πηγή: capital.gr

 

Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια