Power Tax Training Main Image Banner

Τι διασταυρώνει η ΑΑΔΕ για την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής

Τι διασταυρώνει η ΑΑΔΕ για την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής

Τι διασταυρώνει η ΑΑΔΕ για την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής

 

Ευκολότερα μεν, αλλά με περιορισμούς και διασταυρώσεις θα εκδίδεται η ψηφιακή Βεβαίωση Οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτου και για την είσπραξη χρημάτων, σύμφωνα με τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η έκδοση της Βεβαίωσης Οφειλής εκδίδεται ψηφιακά χωρίς να απαιτείται η μετάβασης τους στη ΔΟΥ, με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας που καθορίζει η απόφαση, διευκολύνοντας την είσπραξη χρημάτων και τις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Η ψηφιακή Βεβαίωση Οφειλής χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης στην ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές> Φορολογικές Υπηρεσίες > Ενημερότητα > Βεβαίωση Οφειλής. Την αίτηση υποβάλει:

 • ο δικαιούχος της πληρωμής ή μεταβιβάζων το ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα,
 • η υπηρεσία ή ο φορέας που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη, για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας,
 • ο συμβολαιογράφος που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος.

Τι προβλέπει η απόφαση
Η βεβαίωση οφειλής που έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της, εκδίδεται κατόπιν υποβολής της αίτησης από τον δικαιούχο της πληρωμής ή τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα. Στην περίπτωση αυτή, για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής απαιτείται συναίνεση του αιτούντα, η οποία παρέχεται κατά τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης του πρώτου εδαφίου.

Η βεβαίωση μπορεί να ζητηθεί και από την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν έχει προσκομισθεί ή από τον συμβολαιογράφο που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος.

Τα έντυπα της βεβαίωσης οφειλής στην περίπτωση μη ψηφιακής έκδοσης φέρουν ετήσια και ανά εκδούσα υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης αρίθμηση. Στην περίπτωση ψηφιακής έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, αυτά φέρουν ενιαία και συνεχή αρίθμηση.

Ακόμη, η βεβαίωση οφειλής δύναται να εκδοθεί και οίκοθεν από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, στην περίπτωση που εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν δύναται βάσει των ισχυουσών διατάξεων να εκδοθεί.

Στη βεβαίωση οφειλής αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

 • Ο τίτλος της εκδούσας υπηρεσίας και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου/ οντότητας ή της ομάδας περιουσίας, για το/την οποί-ο/α εκδίδεται, η διεύθυνση αυτών, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής, ο αύξων αριθμός της βεβαίωσης οφειλής ή ο αριθμός πρωτοκόλλου εφόσον εκδίδεται ψηφιακά, ο σκοπός για τον οποίο αυτή εκδίδεται, καθώς και η διάρκεια ισχύος της ολογράφως.
 • Στη βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φορέα που θα κατατεθεί και ο/οι ΑΤΑΚ ή τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1162/2023, η αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος και το τίμημα.
 • Στη βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων, η επωνυμία του φορέα στον οποίο θα κατατεθεί, τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής με τον ΜΑΡΚ ή το πλήθος αυτών εάν τα στοιχεία τίτλου πληρωμής με τον ΜΑΡΚ είναι άνω των πέντε (5), ή εάν ελλείπει ο ΜΑΡΚ, οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη πληρωμή, καθώς και το ποσό της είσπραξης.
 • Ο κατά περίπτωση μοναδικός κωδικός πληρωμής (Ταυτότητα Βεβαίωσης Οφειλής – Τ.Β.Ο.) σύμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει το παρακρατούμε-νο ποσό στους φορείς είσπραξης, υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις τελωνειακές οφειλές, σε περίπτωση μη δυνατότητας αναγραφής του μοναδικού κωδικού πληρωμής, αναγράφεται ο Κύριος Αριθμός Αναφοράς (M.R.N.) του τελωνειακού παραστατικού (τίτλου) βεβαίωσης της τε-λωνειακής οφειλής.
 • Για τα φυσικά πρόσωπα, το σύνολο των βεβαιωμένων (ληξιπρόθεσμων και μη) ατομικών χρεών καθώς και των βεβαιωμένων χρεών συνυποχρέωσης και συνυπευ-θυνότητας για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.
 • Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες καθώς και τις ομάδες περιουσίας αναγράφονται οι συνολικές βεβαιωμένες (ληξιπρόθεσμες και μη) οφειλές τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.
  Η επισήμανση «Η εγκυρότητα ελέγχεται ψηφιακά».
 • Στην περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων αναγράφονται και οι βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης. Στην περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εξ’ επαχθούς αιτίας, οι συνολικές βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, αναγράφονται μόνο, εφόσον είναι ληξιπρόθεσμες και το ύψος της βασικής οφειλής αυτών υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, άλλως αναγράφονται μόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην αίτησή του.

Τι διασταυρώνει η ΑΑΔΕ για την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής

 

Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που προκύπτουν από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, αναγράφονται μόνον, εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην αίτησή του.

Επίσης, για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

Αν κατά την έκδοση της βεβαίωσης οφειλής γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή της. Σε περίπτωση μη ψηφιακής έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής, αυτή ακυρώνεται με πράξη του Προϊσταμένου της εκδούσας υπηρεσίας και παραμένει στην υπηρεσία, τόσο το πρωτότυπο όσο και το αντίγραφο.

Σε περίπτωση μη ψηφιακής έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής, αυτή εκδίδεται σε δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο της βεβαίωσης οφειλής χορηγείται στον αιτούντα ή αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή ή στο συμβολαιογράφο και το αντίγραφο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση.

Η βεβαίωση οφειλής δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας» της ψηφιακής πύλης «myAADE», στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς ή μέσω πιστοποιημένου φορέα. Η βεβαίωση οφειλής, όπως αυτή χορηγείται μέσω της ως άνω εφαρμογής, επέχει θέση πρωτοτύπου.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση της βεβαίωσης οφειλής υπηρεσίας, υποχρεούται να ελέγχει τουλάχιστον δειγματοληπτικά τις εκδοθείσες βεβαιώσεις οφειλής, σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα της χορήγησής τους.

Ακόμη, ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης καθώς και ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας ή της Τελωνειακής Περιφέρειας υποχρεούνται να εκδίδουν εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των βεβαιώσεων οφειλής οι οποίες χορηγούνται από τις ανωτέρω υπηρεσίες ή τις Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή τα Τελωνεία που ανήκουν στην εποπτεία τους, αντίστοιχα, και προσκομίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, προκειμένου να διασταυρωθούν τα σχετικά στοιχεία με αυτά των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και η έγκαιρη απόδοση των παρακρατούμενων ποσών.

Στην απόφαση σημειώνεται, πως δεν επιτρέπεται θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων της βεβαίωσης οφειλής και οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτής.

Πηγή: sofokleousin.gr

Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια